home > faq

FAQ - vanliga frågor

Vanliga frågor om A.Vogels produkter

Är A.Vogels produkter ekologiska?

Ja, våra växter härstammar i regel från våra egna odlingsfält eller från kontrakterade ekologiska bönder. Vi använder varken syntetiska gödningsmedel, insekticider, herbicider eller pesticider och inte heller genetiskt modiferade organismer. 

Läs mer om vår ekologiska odlingen >

Läs mer om hur A.Vogel följer EU-riktlinjerna >

 

Varför använder vi färska växter?

När en växt är färsk innehåller den sin fulla styrka av ämnen och har inte förlorat någon av sina egenskaper. När växten torkas förfaller den och förlorar sin styrka. Föreställ dig skillnaden mellan färsk och torkad persilja. Även om du torkade persilja nyligen kommer den aldrig att uppnå samma friska smak och konsistens som den nyplockade örten som är full av smak och näringsämnen. 

Läs mer om skörden >

Vad är GMP?

GMP står för "Good Manufacturing Practice". Detta är en standard för kvalitetskontroll som används i många länder vid läkemedelstillverkning. Denna standard kontrolleras av myndigheterna i respektive land och innebär att våra anläggningar uppfyller högsta möjliga standard med ett team av specialutbildad personal för att se till att varje steg i tillverkningsprocessen sker enligt strikta regler som säkerställer att vi levererar produkter av jämn kvalitet, säkerhet och effekt. 

Läs mer om GMP >

Vad är Holistisk standardisering?

Holistisk standardisering är den process som gör att vi kan vara säkra på att varje parti av A.Vogels växter är så effektivt som de borde vara.

Genom att välja frösorter av högsta kvalitet, använda bästa möjliga, ekologiska odlingsmetoder, välja bästa tiden för skörd samt noggranna kvalitetskontroller kan vi garantera och bekräfta att varje parti innehåller viktiga nyckelkomponenter och att alla partier håller en hög och jämn kvalitet.

Denna process skiljer sig från kemisk standardisering där enbart den del av växten som är ansvarig för effekten väljs ut och endast effekten av denna komponent mäts.

Alfred Vogel trodde att flera element inom en växt bidrar till den totala effekten som inte kan erhållas genom en enda beståndsdel. Det är därför vi använder oss av Holistisk standardisering.

Läs mer om Holistisk standardisering >

Vad är INCI?

INCI står för International Nomenclature of Cosmetic Ingredients och är ett system för att deklarera ingredienser i kosmetiska produkter. Ingredienserna ska sorteras i fallande ordning, det vill säga att de ämnen som det finns mest av står först i listan. Enligt EU-lag måste denna förteckningen finnas på alla kosmetiska produkter. 

För att förteckningarna ska se likadana ut i hela EU använder INCI oftast engelska namn på kemiska ämnen (t ex Calcium Carbonate på Dentaforce Tandkräm) och latinska namn på växtingredinser (t ex Echinacea Purpurea istället för röd solhatt). 

Läs mer om märkning av kosmetiska produkter på Läkemedelsverkets sida >

Läs mer på EUs sidor för att hitta kosmetik-ingredienserna, kosmetik-lagstiftning samt ingredienssyften >

Testar A.Vogel sina produkter på djur?

Nej. A.Vogel/Bioforce misstycker till alla former av försök på djur. Denna metod används inte vare sig då vi testar våra produkter eller då vi bedriver forskning. Vi använder oss heller inte av råvaruleverantörer som har med djurförsök att göra.

"Att tillåta att djur, som är en del av skapelsen, att lida på grund av människans experiment - det är grymt och oförenligt med en attityd där man respekterar naturen."- Alfred Vogel

Läs mer:

Våra principer >
Alfred Vogels filosofi >

Varför finns det så lite information om vissa produkter?

Vissa av våra produkter har ingen eller bara lite information om deras användning och hur de understödjer hälsan. Detta beror på att vi måste följa lagstiftningen.

Sedan 2006 reglerar EU-förordningen 1924/2006 vilka hälso- och näringspåståenden som får skrivas om så att inte konsumenter vilseleds, informeras felaktigt eller ges information som är svår att förstå.

Därför är vi inte tillåtna att upprätta ett samband mellan våra livsmedel eller kosttillskott och hälsa, om hälsopåståendena inte är på förhand godkända av EU. Eftersom våra traditionella växtbaserade läkemedel är registrerade och godkända hos Läkemedelsverket får vi däremot berätta om deras hälsopåståenden (egentligen medicinska påståenden).

Hittar du ingen information om effekter och verkan av våra produkter så är det för att vi följer lagstiftningen. Mer information kan du hitta i till exempel böcker eller tidskrifter.

Läs mer:

Hälso- och näringspåståenden och EU-lagstiftning >

Varför använder vi alkohol?

Alkohol används som extraktionsmedel eftersom det kan extrahera både vatten- och fettlösliga ämnen och täcker därmed in alla beståndsdelar hos en planta. Detta innebär att vi kan vara säkra på att uppnå en balans som motsvarar sammansättningen hos den ursprungliga växten.

Läs mer om tillverkningen >

Vad är en tinktur?

En tinktur är ett flytande alkoholextrakt av örter, som man dricker. Tinkturer är traditionellt använt inom naturmedicin och anses vara en av de mest effektiva sätten att få örtextrakt i kroppen. 

Läs mer om tillverkningen >

Dosering av tinkturer

När doseringsanvisningen för våra växtbaserade läkemedel anges som "1 ml (ca 40 droppar)", är den korrekta doseringen 1 ml. Ibland kan det vara svårt att få till samma storlek på dropparna. Det är därför lämplig att dosera 1 ml med hjälp av exempelvis ett kryddmått.

Innehåller A.Vogels produkter gluten?

Alla våra produkter är glutenfria förutom Bambu Instant som innehåller bl a vete.

Innehåller A.Vogels produkter laktos?

Laktos (mjölksocker) består av två olika sockerarter - glukos och galaktos - som i människans kropp bryts ner med hjälp av enzymet laktas. Saknas detta enzym så är man intolerant mot laktos. För någon med intolerans är det viktig att veta vilka livsmedel och produkter innehåller laktos för att kunna undvika reaktioner såsom gasbildning, smärtor och diarré.

Följande A.Vogel-produkter innehåller laktos:

Echinaforce tabletter

Echinaforce Forte tabletter

Följande Biotta-produkt innehåller laktos:

Biotta Wellness Week (Biotta Vita 7, Biotta Wellness)

Innehåller A.Vogels produkter soja?

Echinaforce Forte tabletter innehåller 7,5 mg sojapolysackarider; Echinaforce comp munhålespray innehåller 20 mg sojalecitin per ml vilket motsvarar ca 9 mg sojalecitin per dos (två spraypuffar). Är du allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte ta dessa läkemedel.

Däremot går det bra att använda Echinaforce tabletter samt Echinaforce droppar.

Dessutom innhåller Hypermin polysackarider från soja samt kosttillskott Lecithin.

Vad är ångdestillering?

Ångdestillering är ett skonsamt sätt att extrahera naturliga ämnen (t ex eteriska oljor såsom Po-Ho olja) från en råvara (t ex torkade örter, blad, frukter, frön, osv). Under tryck blåses ånga från en kokande vätska - oftast vatten - genom råvarorna. Den flyktiga eteriska oljan avges först och dras då med av ångan. När ångan kyls av igen bildas en vätska där oljan finns på ytan som sedan kan tappas av. Utdelningen är liten, beroende på växten bara 0,01 till 4 % av växtmaterialets vikt.

Läs mer:

5 essentiella oljor - lär dig allt om Po-Ho >

Vad är det bästa sättet att förvara växtbaserade läkemedel?

Förslut dina växtbaserade läkemedel och förvara dem i ett mörkt, svalt och torrt utrymme (inte i badrumsskåpet). Flytande produkter (droppar) bör helst förvaras upprätt. Undvik lagring av dessa läkemedel i närheten av produkter med stark doft såsom kryddor, parfymer eller malkulor.

Använd inte dina läkemedel efter att de har passerat utgångsdatum. De kan har förändrats över tiden, särskilt vid kontakt med luft eller fukt och kan därför ge sämre effekt. Det syns inte alltid om läkemedlet har förändrats. Kasta inte dina gamla läkemedel i hushållsavfall eller i avlopp. Fråga apotekspersonalen hur du ska göra. Detta för att skydda miljön.

Utgångsdatum och hållbarhet vid öppnad förpackning hittar du på produktförpackningen eller i bipacksedeln.

Hållbarhet hos Echinaforce

Öppnad flaska är hållbar i 4 månader.

Vid Bioforces anläggningar i Schweiz sparas ett referensprov ur varje tillverkningssats. Provet förvaras i sju år och hittills har inga kvalitetsförsämringar kunnat noteras under den tiden.

Förekommer konserveringsmedel, sötningsmedel eller färgämnen i Echinaforce?

Den alkohol som använts för extraktionen fungerar även som konserveringsmedel; några andra tillsatser förekommer inte. Alltså - inga tillsatser i Echinaforce!

Innehåller BioSnacky groddburkar bisfenol A (BPA)?

Nej. Både BioSnacky germinator - platt lock såväl som BioSnacky germinator - välvt lock innehåller varken bisfenol A, kadmium eller formaldehyd. De framställs av miljövänlig akryl. 

Bisfenol A gäller som en av världens vanligaste plastkemikaler och sägs vara hormonstörande när den intas i höga doser. I en utvärdering av olika studier kom den Europeiska myndigheten för livsmedelsäkerhet (Efsa) till slutsatsen att den mängden bisfenol A som vi är utsatta för inte skadar vår hälsa. När det gäller högre doser finns det fortfarande osäkerheter om effekter. Sedan 2011 tillbaka är det förbjudet i EU att sälja produkter som innehåller bisfenol A som är avsedda för barn under tre år.  

Kadmium är en sorts tungmetall som används som stabilisator i plaster. Sedan 1982 är detta förbjuden i Sverige.

Formaldehyd är en färglös gas som också används inom framställning av olika plaster. Den kan vara allergi- och cancerframkallande.

Följ oss på Facebook

Kontakt:

Svenska Bioforce AB
Box 147
SE-221 00 Lund
Telefon +46 (0) 46 23 47 00
Fax +46 (0) 46 23 47 29
info@bioforce.se