background

Good Manufacturing Practice (GMP)

Good Manufacturing Practice (GMP), på svenska God Tillverkningssed, är en standard för kvalitetskontroll vid tillverkning av mediciner. Denna standard används i många länder världen över, och inspekteras av nationella myndigheter i respektive land. Genom kontroll av både produktion och packning säkerställs en jämn kvalitet, säkerhet och effektivitet hos produkterna.

Våra anläggningar - både i Roggwil, Schweiz (produktion) samt i Södra Sandby utanför Lund (lager och packning) följer GMP-standard.

Holistisk standardisering och GMP

Kvaliteten hos den färdiga växtpreparaten beror på kvaliteten hos de skördade växterna och tillverkningsprocessen som används för att omvandla växterna till en färdig produkt. För att få en konstant kvalitet används holistisk standardisering och GMP.

Holistisk standardisering tar principerna hos GMP och applicerar dem på odlingen av våra växter. Detta kallas Good Agricultural Practice (GAP), på svenska ungefär ”bästa praxis för jordbruks- och trädgårdsproduktion”. Genom att använda utbildade trädgårdsmästare som noggrant väljer ut friska frön och sedan sår, odlar och skördar enligt ekologiska odlingsanvisningar kan vi uppnå en kvalitet som håller sig konstant från en skörd till en annan.

På så vis kombineras holistisk standardisering och GMP för att minska variationen av viktiga växtämnen. Därmed kan man i högre grad se till att mängden aktiva ingredienser hos varje växtdos hamnar på önskad nivå i den färdiga medicinska produkten. Detta backas upp av ingående kvalitetskontroller på de nyskördade örterna för att se till att nivåerna av aktiva ämnen och alla mindre beståndsdelar kan specificeras via växtens unika ”fingeravtryck”.

Resultatet av den holistiska odlingsprocessen är en skörd med konstant innehåll och kvalitet.

När den nyskördade växten ska bearbetas till en färdig medicinsk produkt används GMP för att standardisera tillverknings- och testprocesserna, så att den färdiga produkten håller sig konstant oavsett vilken skörd den har tillverkats av. Detta levererar en konstant verksam produkt till konsumenten.

Herbamare örtsalt

A.Vogel Herbamare är en blandning av rent havssalt och nyskördade, ekologiskt odlade örter och grönsaker, bearbetade omedelbart efter skörd.

Upptäck innehållet!