Hypermin - Johannesört

home / produkter / hypermin

Hypermin

- när livet känns grått och oroligt

60 / 120 tabletter

Känslor som nedstämdhet, oro och sorg är en del av livet. Men har det pågått alltför länge och börjat påverka sömn, arbete och privatliv så är det dags att bryta beteendet.

Hypermin är ekologiskt odlad Johannesört (Hypericum perforatum), framställd i praktisk tablettform och kan användas vid lätt nedstämdhet och lindrig oro.

Det är en naturlig del av livet att känna sorg, oro eller nedstämdhet. Känslostämningarna kan bero på mycket. Oro över ekonomin, sorg över att en vän gått bort eller att en relation har tagit slut.

Den som känt sig ledsen en längre tid får kanske problem med sömnen och faller in i dåliga vanor som att äta sämre och bli mer passiv. Men det kan också vara tvärtom: felaktig kost, för lite sömn, brist på motion och glädje i livet orsakar till slut nedstämdhet och inre oro.

Oavsett vad som är orsaken till att du inte mår bra så är det dags att bryta det negativa beteendet. Men bland är det inte så lätt att "ta sig i kragen" och göra något. Då kan Hypermin vara den hjälp på traven du behöver. Hypermin är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används vid lindrig oro och lätt nedstämdhet.

Hypermin är extrakt av Johannesört i tablettform. Växten med de gula blommorna är ekologiskt odlad, färskt extraherad och en av våra mest väldokumenterade medicinalväxter.

Ta en tablett tre gånger om dagen och om du inte känner dig bättre efter två veckor eller om ditt tillstånd blivit sämre så ska du kontakta läkare.

Produkten är kvalitetsgranskad och godkänd av Läkemedelsverket.

Hypermin

  • gjord på färsk, ekologisk johannesört!
  • i praktisk tablettform!
INNEHÅLL

1 tablett innehåller:

Den aktiva substansen per tablett är 66 mg extrakt från Hypericum perforatum L. (johannesört) ört, motsvarande ca 0,4-1,3 g färsk ört av johannesört.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kiseldioxid, kroskarmellosnatrium och bomullsfröolja.

DOSERING

Vuxna och äldre: 1 tablett 3 gånger dagligen.

Rekommenderas ej till barn under 18 år. Rekommenderas ej till gravida eller ammande kvinnor.

Rådgör med läkare om symtomen kvarstår efter 2 veckors behandling eller om biverkningar som inte nämns på bipacksedeln uppträder.

Använd inte Hypermin om du tar andra läkemedel.

HÅLLBARHET

Förvaras vid högst 25 °C. 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Hållbarhet: utgångsdatum, se botten på kartongen. 

 

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på långvarig användning. Läs bipacksedeln före användning.

 

Följ oss på Facebook
Hypermin Extrakt av johannesört 120 tabletter

Produktsök