Hypermin - extrakt av johannesört

home / produkter / hypermin

Hypermin

– när livet känns grått och oron sprider sig

60 / 120 tabletter

Psykisk ohälsa har blivit en folksjukdom och i dag vet man att ungefär 20 procent av alla människor i västvärlden kommer att få en depression under sin livsstid. Nedstämdhet, oro och att livet känns tungt är tillstånd som alla kan drabbas av. Hypermin är ekologiskt odlad johannesört framställd i praktisk tablettform.

Känslor som oro, ångest och lätt nedstämdhet kan drabba alla en eller flera gånger under en livstid. Dessa sinnestillstånd går oftast över av sig själv men lika ofta kan det dröja sig kvar och begränsa livet.

Det betyder att den som inte mår bra oftast sover sämre, kan drabbas av ångest och bli orolig över småsaker och situationer som man annars kan hantera bra. Nedstämdhet och mild depression yttrar sig också i fysiskt som problem med magen, huvudvärk, yrsel och tryck över bröstet.

Den som blir deprimerad får en minskad produktion av dopamin och serotonin. Brist på dessa signalämnen kan orsaka nedstämdhet. Långvarig stress är en annan orsak till trötthet och ett tungt sinne.

Den som känt sig ledsen en längre tid får kanske inte bara problem med sömnen, det är lätt att slarva med maten och bli mer passiv. Men det kan också vara tvärtom – felaktig kost, för lite sömn, brist på motion och glädje i livet kan till slut orsaka nedstämdhet och inre oro.

Hypermin är extrakt av ekologiskt odlad johannesört i tablettform och ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används vid lindrig oro och lätt nedstämdhet.

De växter som används för att framställa A Vogels växtbaserade läkemedel, kosttillskott och livsmedel odlas alltid ekologiskt och oftast för hand med varsamhet om naturen. De härstammar i regel från de egna odlingsfälten eller från kontrakterade ekologiska bönder. När johannesörten skördas tas det färska växtmaterialet om hand inom några timmar.

I de flesta produkterna används hela växten, frukten, grönsaken eller bäret men från johannesört tar man enbart delar av blomman för att framställa Hypermin.

Om du inte känner dig bättre efter två veckor eller om ditt tillstånd blivit sämre så ska du kontakta läkare.

Hypermin

  • gjord på färsk, ekologisk johannesört!
  • i praktisk tablettform!
INNEHÅLL

1 tablett innehåller:

Den aktiva substansen per tablett är 66 mg extrakt från Hypericum perforatum L. (johannesört) ört, motsvarande ca 0,425-1,3 g färsk ört av johannesört.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kiseldioxid, kroskarmellosnatrium och bomullsfröolja.

DOSERING

Vuxna: Ta 1 tablett 3 gånger per dag.

Hypermin rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år och inte heller till gravida eller ammande kvinnor.

Rådgör med läkare om symtomen kvarstår efter 2 veckors behandling eller om biverkningar uppstår som inte nämns på bipacksedeln.

Använd inte Hypermin om du är allergisk (överkänslig) mot johannesört eller mot något av övriga innehållsämnen i Hypermin.

Använd inte heller Hypermin om du tar andra läkemedel.

HÅLLBARHET

Förvaras vid högst 25 °C. 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Hållbarhet: utgångsdatum, se botten på kartongen. 

 

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på långvarig användning. Läs bipacksedeln före användning.

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR

 Hypermin produktstorlekar

Följ oss på Facebook
Hypermin produktsida

Produktsök

Tillverkning:

En handfull av Echinacea frön

 

Bipacksedel:

Informationen i bipacksedeln uppdateras kontinuerligt. Därför är det bra att läsa igenom den även om du har använt samma läkemedel tidigare. Läs alltid bipacksedeln som finns i din förpackning.

 

Välkommen till A.Vogels värld inom naturlig hälsa!

Alfred Vogels värld