Alfred Vogels 8 principer

Alfred Vogels arbete genomsyras av idén om
ett sätt att leva och att läka som på alla sätt
är inriktad mot naturen.

 • 1. Natur och livskvalitet

  För att hitta verklig livskvalitet är det viktigt att så långt det är möjligt leva i samklang med naturen, och att vara medveten om naturens krafter.

  Att hjälpa människor att anta en strävan för naturlig harmoni som sitt eget mål i livet är en givande uppgift.

 • 2. Hälsovård

  Förutseende är källan till hälsa och lycka. Beslutet att anta en naturlig och balanserad kost samt att lyssna till kroppens egna signaler måste göras frivilligt och medvetet.

  Hälsa, liksom sjukdom, påverkar inte enskilda organ separat, utan har ett nära samband med vår inställning till livet, våra omständigheter och vår livsstil.

 • 3. Eget ansvar

  Att veta hur kost och hälsa hänger ihop gör det lättare för oss att inse att ansvaret för vårt välbefinnande ligger i våra egna händer och inte hos hälso- och sjukvårdsmyndigheterna.

  En läkare eller terapeut är som en vandringsguide. Han leder och visar vägen, men han bär inte sina patienter. De måste göra sin egen resa.

  Vi måste lära oss att ta ansvar för vår egen hälsa. "Välj en till största delen vegetarisk, obehandlad och basisk kost. Tillsammans med en riklig mängd råa grönsaker så har du redan tagit ett stort steg mot långsiktig hälsa och ett balanserat liv."

 • 4. Balans är en livsprincip

  Följ naturens exempel och försök hitta balansen mellan anspänning och avslappning, mellan aktivitet och vila, mellan intellektuell och fysisk aktivitet.

  Sjukdom och lidande orsakas av obalans och disharmoni i vilka områden av livet de än förekommer.

 • 5. Respekt och medkänsla

  Att leva i enlighet med naturens principer är så mycket mer än bara en teknik. Det kräver en inre attityd som kännetecknas av en djup förståelse, av, såväl som respekt och medkänsla, för naturen.

  Om vi vill motarbeta våld, vare sig det är mot människa, miljö, eller djur, måste vi lära oss att respektera livet som något heligt.

  Att tillåta att djur, som är en del av skapelsen, att lida under människans experiment, är grymt och inte förenligt med en respekt för naturen.

 • 6. Strävan att läka är en naturlag

  "Det är aldrig för sent att hjälpa naturen i dess strävan att hela, eftersom naturens egen lag är att bevara det som lever."

  Efter åratal av sjukdom har många människor återfått sin hälsa tack vare en omfattande livsstilsförändringar och med hjälp av växtbaserade läkemedel. Naturlig, holistisk medicin bekämpar inte symtom, utan har som mål att undanröja de bakomliggande orsakerna till sjukdomen.

 • 7. Den holistiska principen

  "Varje växt är fulländad i sig; den har utvecklats ur ett recept baserat på intelligens, förutseende och klok planering. En växts dyrbara värde ställs på spel, om den noga avvägda strukturen skadas."

  Alla beståndsdelar i en växt har sitt specifika syfte.De kompletterar varandra och utgör tillsammans en helhet.

  Det är viktigt att odling sker med friska frön i en välmående jord utan att använda giftiga bekämpningsmedel, och att bearbetningen av växterna sker varligt med miljövänliga metoder. Så långt det är möjligt bör färska växter användas.

 • 8. Kärlekens kraft

  Låt alltid kärleken vägleda dig i din strävan. Det är den största kraften i universum.

Herbamare örtsalt

A.Vogel Herbamare är en blandning av rent havssalt och nyskördade, ekologiskt odlade örter och grönsaker, bearbetade omedelbart efter skörd.

Upptäck innehållet!