Sabamin - vid godartad prostataförstoring

home / produkter / sabamin

Sabamin

- när nattliga toalettbesök stör nattsömnen

 30 / 90 kapslar

När män över 50 år måste gå på toaletten en eller flera gånger per natt, då har de fått urinträngningar som oftast beror på godartad prostataförstoring. Sabamin är ett enkelt sätt att komma tillrätta med problemen.

Det börjar ofta i 50-årsåldern för många män. De vaknar på natten och känner ett trängande behov av att gå på toaletten. Tio år senare, vid 60 år, är det så många som 50% av alla män som får sin nattsömn störd på grund av de nattliga toalettbesöken. Och vid 80 år har alla en störd nattsömn på grund av det man kallar för urinträngningar som oftast beror på godartad prostataförstoring.

Godartad prostataförstoring (BPH) är i de flesta fall en helt ofarlig sjukdom, men kan orsaka problem i andra områden av livet på grund av att nattsömnen blir störd. Symtomen på denna sjukdom är att prostatan svullnar och trycker på urinröret, urinblåsan och sädesledaren.   

Patienterna undviker ofta att söka hjälp, trots att den finns att få. Därför går hela 7 av 10 män obehandlade helt i onödan.

Sabamin är ett växtbaserat läkemedel som kan användas vid lättare urineringsbesvär som orsakas av godartad prostatförstoring. Sabamin innehåller extrakt av frukt från sågpalmetto (Serenoa repens). Växten är ekologiskt odlad, väl beprövad och färskt extraherad.

Sabamin är granskad och godkänd av Läkemedelsverket.

INNEHÅLL

Den aktiva substansen i 1 kapsel är 320 mg extrakt av frukt av sågpalmetto (Serenoa repens (Bartram) small), motsvarande ca 3,4 g torkad frukt av sågpalmetto.

Övriga innehållsämnen är gelatin (från svin), glycerol, vatten, flytande sorbitol (E420) och röd, svart och gul järnoxid (E172).

DOSERING

Vuxna och äldre: 1 kapsel dagligen. Kapseln sväljs hel med vätska, lämpligen i samband med måltid. Använd inte Sabamin om kapseln spruckit och innehållet läckt ut. 

Kontakta läkare innan du börjar ta Sabamin för att inte missa någon bakomliggande allvarlig sjukdom. Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än 6 månader ska du kontakta läkare för att få en ny bedömning gjord.

Ska inte användas av barn eller kvinnor.

HÅLLBARHET

Förvaras vid högst 25 °C. Kapslarna förvaras i försluten burk.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

Utgångsdatum: se botten på förpackningen.

 

Läs bipacksedeln före användning.

 

Följ oss på Facebook
Sabamin 90 kapslar

Produktsök

Normal prostata

Normal prostata

Förstorad prostata

Förstorad prostata