Sabamin - vid godartad prostataförstoring

home / produkter / sabamin

Sabamin

- när nattliga toalettbesök stör nattsömnen

 30 / 90 kapslar

Godartad prostataförstoring är ofarligt och drabbar de flesta män förr eller senare. Förändringarna kan börja redan i 40-årsåldern men alla män upplever inte besvär. Varannan man över 60 år påverkas genom att de får täta urinträngningar och måste kissa en eller flera gånger per natt. Prostataförstoring är också en vanlig orsak till att mäns sexuella lust minskar.

Prostatan ligger strax under urinblåsan och omsluter urinrörets övre del. Tillväxten styrs av det manliga könshormonet. De hormonella förändringarna som sker när mannen blir äldre anses vara anledningen till att prostatakörteln förstoras.

Då kan urinröret tryckas ihop och urinen får svårare att passera. Det kallas för godartad prostataförstoring (BPH) och är i de flesta fall helt ofarligt men kan orsaka problem på olika områden i livet, till exempel när nattsömnen blir lidande.

Sabamin banner

Symtomen vid prostataförstoring är täta urinträngningar, svag urinstråle, nattliga toalettbesök och nedsatt sexuell funktion.

I 50-årsåldern är prostatan förstorad hos de flesta män. Vid 60 år har 9 av 10 godartad prostataförstoring och ungefär hälften av dessa upplever problem med nattliga toalettbesök och urinträngningar. Vid 80 år har nästan alla män en störd nattsömn på grund av urinträngningar.

Med urinträngningar menas att man känner ett plötsligt behov att kissa oavsett tid på dygnet. Trots svåra trängningar kan männen uppleva svårigheter att urinera och en känsla av att blåsan aldrig blir helt tömd.
Inom det här problemområdet undviker män ofta att söka hjälp, trots att den finns hjälp att få. Därför går också många obehandlade helt i onödan.

Sabamin är ett receptfritt växtbaserat läkemedel som kan användas vid lättare urineringsbesvär som orsakas av godartad prostataförstoring.

Sabamin innehåller extrakt av frukt från sågpalmetto, Serenoa repens. Växten är ekologiskt odlad, väl beprövad och frukten från sågpalmetto är delvis färskt extraherad då den odlas i Florida, USA och transporteras till Schweiz. Den här typen av tropisk växt kan inte odlas i Schweiz på grund av att klimatet inte tillåter det.

Sabamin är granskad och godkänd av Läkemedelsverket.

INNEHÅLL

Den aktiva substansen i 1 kapsel är 320 mg extrakt av frukt av sågpalmetto (Serenoa repens (Bartram) small), motsvarande ca 3,4 g torkad frukt av sågpalmetto.

Övriga innehållsämnen är gelatin (från svin), glycerol, vatten, flytande sorbitol (E420) och röd, svart och gul järnoxid (E172).

DOSERING

1 kapsel dagligen. Kapseln sväljs hel med vätska, lämpligen i samband med måltid. Använd inte Sabamin om kapseln spruckit och innehållet läckt ut.

Kontakta läkare innan du börjar med Sabamin för att inte missa någon bakomliggande allvarlig sjukdom. Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än 6 månader, kontakta läkare för en ny bedömning. Ta även kontakt med en läkare om nya symtom uppkommer. Om du regelbundet använder läkemedel som påverkar  blödningsbenägenheten, till exempel Waran, bör du rådgöra med din läkare innan du använder Sabamin.

HÅLLBARHET

Förvaras vid högst 25 °C. Kapslarna förvaras i försluten burk.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

Utgångsdatum: se botten på förpackningen.

 

Läs bipacksedeln före användning.

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR

Sabamin produktstorlekar

Följ oss på Facebook
Sabamin 90 kapslar

Produktsök

Normal prostata

Normal prostata

Förstorad prostata

Förstorad prostata

 

Bipacksedel:

Informationen i bipacksedeln uppdateras kontinuerligt. Därför är det bra att läsa igenom den även om du har använt samma läkemedel tidigare. Läs alltid bipacksedeln som finns i din förpackning.

 

Välkommen till A.Vogels värld inom naturlig hälsa!

Alfred Vogels värld