Sabamin - vid godartad prostataförstoring

home / produkter / sabamin

Sabamin

- när nattliga toalettbesök stör nattsömnen

Sabamin är ett receptfritt växtbaserat läkemedel som kan användas vid lättare urineringsbesvär som orsakas av godartad prostataförstoring, något som drabbar ett stort antal män över 50 år.

 

 

INNEHÅLL

Den aktiva substansen i 1 kapsel är 320 mg extrakt av frukt av sågpalmetto (Serenoa repens (Bartram) small), motsvarande ca 3,4 g torkad frukt av sågpalmetto.

Övriga innehållsämnen är gelatin (från svin), glycerol, vatten, flytande sorbitol (E420) och röd, svart och gul järnoxid (E172).

DOSERING

1 kapsel dagligen. Kapseln sväljs hel med vätska, lämpligen i samband med måltid. Använd inte Sabamin om kapseln spruckit och innehållet läckt ut.

Kontakta läkare innan du börjar med Sabamin för att inte missa någon bakomliggande allvarlig sjukdom. Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än 6 månader, kontakta läkare för en ny bedömning. Ta även kontakt med en läkare om nya symtom uppkommer. Om du regelbundet använder läkemedel som påverkar  blödningsbenägenheten, till exempel Waran, bör du rådgöra med din läkare innan du använder Sabamin.

HÅLLBARHET

Förvaras vid högst 25 °C. Kapslarna förvaras i försluten burk.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

Utgångsdatum: se botten på förpackningen.

 

Läs bipacksedeln före användning.

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR

Sabamin produktstorlekar

Följ oss på Facebook
Sabamin 90 kapslar

Produktsök

Normal prostata

Normal prostata

Förstorad prostata

Förstorad prostata

 

Bipacksedel:

Informationen i bipacksedeln uppdateras kontinuerligt. Därför är det bra att läsa igenom den även om du har använt samma läkemedel tidigare. Läs alltid bipacksedeln som finns i din förpackning.

 

Välkommen till A.Vogels värld inom naturlig hälsa!

Alfred Vogels värld