home / tillverkning / europalövet

Europalövet - Riktlinjer för ekologiskt jordbruk inom EU


Många av A.Vogels livsmedel är märkta med "Europalövet", som innebär att minst 95% av ingredienserna är ekologiska.

Europalövet på förpackningar står för ekologiskt kvalitet. Symbolen får bara användas till livsmedel när producenten uppfyller alla EU-lagstiftningar, inklusive deltagande i ett certifieringsystem som innebär regelbundna kontroller och årliga inspektioner.

EU:s eko-symbol Europalövet

... är en svängt löv med de 12 stjärnorna som är kända från den europeiska flaggan.

Symbolen används sedan den 1 juli 2010 obligatoriskt på alla förpackade ekologiska produkter som produceras inom EU. Dessutom gäller symbolen frivilligt för alla varor som importeras till EU. 

Bredvid symbolen finns dessutom kontrollkoden som visar ursprungslandet till de olika råvarorna (EU-källor, icke-EU, blandade varianter). 

Minst 95 % av ingredienserna måste komma från certifierat ekologiskt jordbruk. 

Symbolen garanterar att:

  • naturskyddet beaktas vid produktionen.
  • produkterna tillverkas på ett hållbart sätt.
  • det genomförs kontrollbesök en gång om året hos varje tillverkare för att säkerställa överensstämmelser med kraven för ekologisk produktion samt hälso- och konsumentskydd.
  • produkterna är fria från genmodifierade ingredienser.
  • strikta regler gäller för användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samt antibiotika.
  • användningen av livsmedelstillsatser, processhjälpmedel och andra ämnen är mycket begränsad.
  • de flesta produktionsmedel som används på en gård härstammar från samma gård och utvecklas med hjälp av lokala resurser och lokal expertis.
  • man efterföljer strikta regler när det gäller miljöskydd och djur.

Hur fungerar kontrollen i praktiken?

Bönder, bearbetningsföretag eller handlare måste anmäla sin verksamhet till den myndighet som ansvarar för kontrollerna i sin medlemsstat och måste kontrolleras av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet innan de kan marknadsföra sina produkter som ekologiska. När de har kontrollerats och befunnits följa reglerna, får de ett certifikat som bekräftar att de uppfyller EU:s krav.

Operatörer som befunnits inte uppfylla kraven i den ekologiska förordningen kommer att förbjudas av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet från att marknadsföra sina produkter som ekologiska.

Om endast en tillverkningsomgång av produkter inte uppfyller kraven, ska kontrollmyndigheten eller kontrollorganet se till att inga referenser, indikationer eller symboler som hänvisar till ekologisk används på någon artikel i denna omgång.

Kontrollmyndigheter eller organ är skyldiga att meddela utan dröjsmål om riktlinjerna inte följs (gäller ekologiska EU-produkter samt import). Detta gör det möjligt för oegentligheter att undersökas och vidta lämpliga åtgärder omgående.

Sådan information utbyts via Organic Farming Information System (OFIS) – ett IT-verktyg som drivs av Europeiska kommissionen .

Kontrollkoden

Inom EU finns det lagar både för inom- och utom-EU-producerad och förädlad ekologisk mat och dryck. Sådana varor får importeras utan begränsningar från icke-EU-länder vars regler om ekologisk produktion och kontroll är i enlighet med EU:s regler. Dessa är för närvarande: Argentina, Australien, Costa Rica, Indien, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Tunisien, USA och Schweiz.
 
För att du som konsument ska veta varifrån produkterna kommer och vem som är ansvarig för kontrollerna finns det bredvid Europalövet en kod som ser ut så här: AB-CDE-999.
 
AB: ISO-kod för landet där kontrollerna äger rum.
CDE: begreppet som hänvisar till ekologisk produktion t ex bio, org, eko
999: referensnummer
 
Europalövet på Herbamare Örtbuljong
 
Våra produkter kontrolleras t ex av:
ABCERT AG (Tyskland) - DE-ÖKO-006) (Alfalfa groddfrön, Wellness Mix groddfrön, Gourmet Mix groddfrön, Mild Aromatisk Mix groddfrön, Mungbönor groddfrön)
 
I Sverige finns fyra godkända kontrollorgan som kontrollerar och certifierar ekologiska livsmedel:
Kiwa Sverige (SE-EKO-01)
SMAK AB (SE-EKO-03)
HS Certifiering AB (SE-EKO-04)
Valiguard AB (SE-EKO-05)
Följ oss på Facebook