Echinaforce - lindrar symtom vid förkylning

home / produkter / echinaforce tabletter

Echinaforce tabletter

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för kortvarig profylax och lindring av symptom vid förkylning

120 tabletter

Förkylningar, som orsakas av virus, kan vara svåra att skydda sig mot. Det beror på att det finns över 400 förkylningsvirus. Dessa är i cirkulation och i ständig förändring. För att kunna stå emot en förkylning måste immunförsvaret vara i balans. När ett förkylningsvirus attackerar ditt immunförsvar bryter oftast en förkylning ut inom 1-2 dagar.

När du känner av en förkylning ska du ta Echinaforce tabletter direkt - då lindras symtomen snabbt. Det är nämligen lättast att dämpa förkylningsymtom innan viruset fått fäste i kroppen.

Har du väl fått en förkylning så lindras även symtomen när du tar Echinaforce.

En vanlig förkylning brukar hålla i sig 3-14 dagar.

Echinaforce tabletter innehåller extrakt av färskt extraherad Echinacea purpurea (röd solhatt). Echinacea planteras ut för hand på de ekologiska fälten i det gynnsamma schweiziska klimatet. Genom att använda växterna omedelbart bevaras de aktiva substanserna på bästa sätt. Extraheringen av de nyskördade örterna sker inom 24 timmar. Även rötterna hos Echinacea tas tillvara.

Alfred Vogel använder sig av en holistisk standardisering eftersom han var övertygad om att det är det stora antalet verksamma ämnen som ligger bakom den holistiska effekten hos ett växtbaserat läkemedel. Holistisk standardisering betyder att frösorter av hösta kvalitet alltid används, att bästa möjliga odlingsmetoder tillämpas och att noga välja den bästa tidpunkten för skörd samt att ha en kontrollerad produktionsprocess genom att blanda flera individuella tillverkningssatser. 

Alfred Vogel trodde på vikten av att behålla växtens naturliga balans. Han var övertygad om att alla komponenter i plantan var viktiga. Även de mindre beståndsdelarna bedömdes vara lika viktiga som de huvudsakligen aktiva ämnena. Vogel trodde att dessa spelade en viktig roll för helheten. Tron på vikten av alla komponenter i varje planta är grunden för holistisk standardisering.

Echinacea odlas än i dag efter Alfred Vogels holistiska synsätt och de metoder som han förespråkade. All odling är ekologisk och växterna extraheras färska med varsam hand om naturen.

Echinaforce är ett av världens mest använda traditionellt växtbaserade läkemedel vid förkylning. Produkten är kvalitets- och säkerhetsgranskad av Läkemedelsverket.

Echinaforce tabletter

  • tas vid första förkylningssymtom!
  • kan användas för kortvarig profylax!
  • gjort på färskt, ekologiskt växtextrakt!
  • finns även i flytande form!
INNEHÅLL

1 tablett innehåller:

Torrt extrakt av Echinacea purpurea (L.) moench (röd solhatt), ört och rot, 6,2 mg, motsvarande 140 mg färsk ört och 8 mg färsk rot av röd solhatt.

Laktosmonohydrat samt övriga hjälpämnen.

DOSERING

Vuxna och barn/ungdomar över 12 år:

Behandling vid pågående förkylning: 2 tabletter 3-5 gånger dagligen.

Profylax: 2 tabletter 3 gånger dagligen.

Använd inte Echinaforce om du har allergi mot korgblommiga växter som röd solhatt, prästkrage, maskros, kamomill, malört eller gråbo.

Echinaforce rekommenderas inte till barn under 12 år och får inte ges till barn under 1 år. Echinaforce rekommenderas inte heller till atopiker, gravida eller ammande.

Echinaforce ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Använd inte Echinaforce om du har någon pågående systemisk sjukdom som till exempel tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, MS, aids, hiv eller andra autoimmuna sjukdomar.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar eller om biverkningar som inte nämns på bipacksedeln uppträder.

Använd alltid Echinaforce enligt anvisningarna i bipacksedeln. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn under 12 år och ska inte ges till barn under 1 år.

HÅLLBARHET

Förvaras vid högst 25 °C. 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Hållbarhet: utgångsdatum, se botten på kartongen.

 

Indikationen grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Endast för korttidsbehandling. Läs bipacksedeln före användning.

Följ oss på Facebook
Echinaforce tabletter

Produktsök

Prova även:

 

Bipacksedel:

Informationen i bipacksedeln uppdateras kontinuerligt. Därför är det bra att läsa igenom den även om du har använt samma läkemedel tidigare. Läs alltid bipacksedeln som finns i din förpackning.

 

Välkommen till A.Vogels värld inom naturlig hälsa!

Alfred Vogels värld