Echinaforce - extrakt av röd solhatt

home / produkter / echinaforce tabletter

Echinaforce tabletter

- extrakt av röd solhatt

Echinaforce tabletter innehåller extrakt av färskt extraherad Echinacea purpurea (röd solhatt), och är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för kortvarig profylax och lindring av symtom vid förkylning.

Echinaforce tabletter

  • tas vid första förkylningssymtom!
  • kan användas för kortvarig profylax!
  • gjort på färskt, ekologiskt växtextrakt!
  • finns även i flytande form!
INNEHÅLL

1 tablett innehåller:

Torrt extrakt av Echinacea purpurea (L.) moench (röd solhatt), ört och rot, 6,2 mg, motsvarande 140 mg färsk ört och 8 mg färsk rot av röd solhatt.

Laktosmonohydrat samt övriga hjälpämnen.

DOSERING

Vuxna och barn/ungdomar över 12 år:

Behandling vid pågående förkylning: 2 tabletter 3-5 gånger dagligen.

Profylax: 2 tabletter 3 gånger dagligen.

Använd inte Echinaforce om du har allergi mot korgblommiga växter som röd solhatt, prästkrage, maskros, kamomill, malört eller gråbo.

Echinaforce rekommenderas inte till barn under 12 år och får inte ges till barn under 1 år. Echinaforce rekommenderas inte heller till atopiker, gravida eller ammande.

Echinaforce ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Använd inte Echinaforce om du har någon pågående systemisk sjukdom som till exempel tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, MS, aids, hiv eller andra autoimmuna sjukdomar.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar eller om biverkningar som inte nämns på bipacksedeln uppträder.

Använd alltid Echinaforce enligt anvisningarna i bipacksedeln. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn under 12 år och ska inte ges till barn under 1 år.

HÅLLBARHET

Förvaras vid högst 25 °C. 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Hållbarhet: utgångsdatum, se botten på kartongen.

 

Indikationen grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Endast för korttidsbehandling. Läs bipacksedeln före användning.

Följ oss på Facebook
Echinaforce tabletter

Produktsök

Prova även:

 

Bipacksedel:

Informationen i bipacksedeln uppdateras kontinuerligt. Därför är det bra att läsa igenom den även om du har använt samma läkemedel tidigare. Läs alltid bipacksedeln som finns i din förpackning.

 

Välkommen till A.Vogels värld inom naturlig hälsa!

Alfred Vogels värld