Echinaforce comp - munhålespray

home > produkter > echinaforce comp

Echinaforce comp

- munhålespray när du har ont i halsen

Flaska om 30 ml.

Echinaforce comp är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av halsont i samband med förkylning. Produkten innehåller läkeörterna echinacea och salvia.

Echinaforce comp

  • extrakt av röd solhatt och salvia!
  • för lindring av halsont i samband med förkylning!
  • inbyggt spraymunstycke för enkel dosering!
INNEHÅLL

1 ml innehåller:

69,1 mg extrakt från Echinacea purpurea (röd solhatt), ört, motsvaranade 245 - 440 mg färsk ört av röd solhatt, 3,6 mg extrakt från Echinacea purpurea (röd solhatt), rot, motsvarande ca 12 - 23 mg färsk rot av röd solhatt och 430 mg extrakt av Salvia officinalis (salvia), blad, motsvarande ca 100 - 175 mg färska blad av salvia.

Övriga innehållsämnen är: Sorbitol, etanol (alkohol), sojabönslecitin (E322), sackaros fettsyraester (E473) och pepparmyntolja.

 DOSERING

Vuxna: Spraya 2 puffar (0,44 ml) 6-10 gånger per dag. Skaka flaskan väl före användning. Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snart som möjligt. Echinaforce comp ska inte användas i längre än 7 dagar per behandlingstillfälle.

Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om dina symtom kvarstår eller förvärrats efter 7 dagar, om du får hög feber eller biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Använd inte Echinaforce comp om du är allergisk mot korgblommiga växter som röd solhatt, prästkrage, maskros, kamomill, malört eller gråbo.

Echinaforce comp rekommenderas inte till atopiker, barn och ungdomar under 18 år samt gravida eller ammande.

Echinaforce comp kan påverka immunförsvaret och bör därför inte användas tillsammans med andra läkemedel som påverkar immunförsvaret, som cytostatika.

Du bör undvika att använda Echinaforce comp om du har någon sjukdom som påverkar immunförsvaret, till exempel en autoimmun sjukdom som reumatoid artrit, systemisk lupus erytematosus eller MS samt om du har tuberkulos, sarkoidos eller leukemi.

Du bör inte heller använda Echinaforce comp om du ska genomgå eller har genomgått organtransplantation.

Läs alltid bipacksedeln före användning.

ANVÄNDNING

 

Echinaforce comp användning

  1. Fäst munstycket på flaskans pip. Rikta munstycket i från dig och tryck på pumpen 2-3 gånger för att aktivera spraypumpen.

  2. Skaka flaskan väl, placera munstycket i munnen och rikta det mot bakre delen av munhålan. Tryck på pumpen för att spraya.

  3. Vrid tillbaka munstycket efter användning.

HÅLLBARHET

Öppnad förpackning ska förvaras vid högst 25°C och är hållbar i 2 månader. 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Utgångsdatum, se botten på kartongen.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln före användning.

Följ oss på Facebook
Echinaforce comp munhålespray, lösning

Produktsök

Prova även:

 

Bipacksedel:

Informationen i bipacksedeln uppdateras kontinuerligt. Därför är det bra att läsa igenom den även om du har använt samma läkemedel tidigare. Läs alltid bipacksedeln som finns i din förpackning.

 

Välkommen till A.Vogels värld inom naturlig hälsa!

Alfred Vogels värld