background

Tillverkning

Sådd

-Vår odling sker ekologiskt, utan bekämpningsmedel

Den ekologiska odlingen är en del av en omfattande försörjningskedja, vilket inkluderar livsmedelsproduktion, distribution och detaljhandel. De växter som används för att framställa A.Vogels växtbaserade läkemedel, kosttillskott och livsmedel odlas ekologiskt och härstammar i regel från våra egna odlingsfält eller från kontrakterade ekologiska bönder.

100 % naturligt – 100 % pålitligt

Växterna på våra fält odlas inte bara efter de strikta riktlinjerna utformade av BIO SUISSE men vi följer även den Europeiska kommissionens (Jordbruk och landsbygdsutveckling – ekologiskt jordbruk) riktlinjer: vi använder varken syntetiska gödningsmedel, insekticider, herbicider eller pesticider och inte heller genetiskt modifierade organismer. Vi låter våra plantor växa och mogna tills de når sin fulla potential. En del plantor lämnas kvar för att fröna ska mogna. Fröna samlas sedan in varje höst för att skapa en ny omgång groddplantor. På så vis får vi vårt eget utsäde. Resurser används ansvarsfullt, så de växtdelar som inte kan användas blir till naturligt gödsel.

Plantorna planteras ut för hand på våra ekologiska fält i det gynnsamma schweiziska klimatet. Ekologiska odlingsmetoder används för att skapa de starka och vackra växterna som blommar på våra fält varje sommar. De odlas enligt samma metoder som Alfred Vogel alltid använde sig av. Han tillät inga insekticider, fungicider eller kemiska gödningsmedel på någon av sina växter – något vi följer än idag för att säkerställa växternas hälsa samt för att skydda naturen.

Bio Suisse     Europalövet

 

 

Herbamare örtsalt

A.Vogel Herbamare är en blandning av rent havssalt och nyskördade, ekologiskt odlade örter och grönsaker, bearbetade omedelbart efter skörd.

Upptäck innehållet!