home > eu:s lagstiftning om hälso- och näringspåstående

Varför saknas hälsopåståenden på vissa av våra produkter?

- EU:s lagstiftning om hälso- och näringspåstående

 

Vissa av våra produkter har ingen eller bara lite information om deras användning och hur de påverkar hälsan. Detta beror på att vi måste följa lagstiftningen.

Produkter som inte är läkemedel - till exempel livsmedel eller kosttillskott - får inte kopplas till hälsopåståenden för att inte vilseleda konsumenter - oavsett vad forskning, studier eller erfarenhet visar.

Sedan 2006 reglerar EU-förordningen 1924/2006 vilka hälso- och näringspåståenden som får skrivas så att inte konsumenter vilseleds, informeras felaktigt eller ges information som är svår att förstå.

Eftersom våra traditionella växtbaserade läkemedel är registrerade och godkända hos Läkemedelsverket får vi berätta om deras hälsopåståenden (egentligen medicinska påståenden). Däremot är vi inte tillåtna att upprätta ett samband mellan våra livsmedel eller kosttillskott och hur de påverkar hälsan.

Hittar du ingen information om effekter och verkan av våra produkter så är det för att vi följer lagstiftningen.

Hitta information

Det finns A.Vogel produkter där vi p g a lagstiftning tillhandahåller mycket lite information om indikationer, effekter, verkan och användningsområden. Oavsett om dessa är allmänt kända, har bevisats i forskningar eller studier eller om produkterna/ingredienserna har används i många år. Vi får bara använda de påståenden som är godkända av EU, men dessa matchar inte alltid våra produkter. Mer allmän information om olika ämnen och deras effekter på hälsa går att hitta i böcker, tidskrifter eller andra webbsidor.

Bakgrund

Bakgrunden är att vi helt enkelt måste följa lagstiftningen. Uttalandet av hälsopåstående regleras av EU-förordningen 1924/2006 och kontrolleras av olika svenska myndigheter: Läkemedelsverket ansvarar för våra traditionella växtbaserade läkemedel (där måste det alltid medfölja någon broschyr eller bipacksedel med utförlig information). Vi får enbart skriva om de hälsopåstående som läkemedlet är registrerade för. T ex används Echinaforce för "lindring av symtom vid förkylning".

Livsmedelsverket och Konsumentverket ansvarar för våra livsmedel samt kosttillskott och kosmetik och här måste vi följa EU-förordningen 1924/2006 och får bara skriva om påståenden som är med på denna lista.

Omfattning

Förordningen omfattar näringspåstående (det vill säga produktens innehåll), samt hälsopåståenden där konsumenten kan förvänta sig ett samband mellan intaget av ett livsmedel och hälsan eller en riskminskning av vissa sjukdomar. Tyvärr finns det bara få påståenden och inte många som passar våra produkter. Hälsa anses mest relaterad till läkemedel (som måste registreras) och inte till livsmedel eller kosttillskott.

Förordningen infördes 2006 för att säkerställa att konsumenter får korrekt information om livsmedel och kosttillskott som är lätt att förstå och inte vilseleda. Reglerna gäller för alla produkter som säljs inom EU.

Följ oss på Facebook