Echinaforce - extrakt av röd solhatt

home / produkter / echinaforce orala droppar

Echinaforce droppar

- extrakt av röd solhatt

Echinaforce droppar innehåller extrakt av röd solhatt och är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för kortvarig profylax och lindring av symtom vid förkylning.

 

Echinaforce orala droppar

  • tas vid första förkylningssymtom!
  • kan användas kortvarigt i förebyggande syfte!
  • gjord på färsk, ekologiskt växtextrakt!
  • finns även som tabletter samt i sprayform!
INNEHÅLL

1 ml (ca 28 droppar) innehåller:

860 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) moench (röd solhatt), ört, motsvarande ca 340 mg färsk ört av röd solhatt.

45 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) moench (röd solhatt), rot, motsvarande ca 18 mg färsk rot av röd solhatt.

Innehåller 65% (V/V) etanol motsvarande 0,5 g per dos.

DOSERING

Pågående förkylning

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 ml (ca 28 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.

Profylax

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 ml (ca 28 droppar) i ½ glas vatten 3 gånger dagligen.

Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snart som möjligt.

Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Kontakta läkare eller sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar.

Barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn under 12 år och ska inte ges till barn under 1 år.

Använd inte ECHINAFORCE

  • om du är allergisk (överkänslig ) mot Echinacea purpurea (röd solhatt) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel.
  • om du är allergisk mot andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört, maskros).
  • om du har någon pågående systemisk sjukdom (t ex tuberculos, leukemi, bindvävsjukdomar, multipel skleros (MS), AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar.
  • för behandling av barn under 1 år.

Var särskilt försiktig

  • om symtomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal.
  • om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta ta Echinaforce och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar eller om biverkningar som inte nämns på bipacksedeln uppträder.

Använd alltid Echinaforce enligt anvisningarna i bipacksedeln. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

HÅLLBARHET

Förvaras vid högst 25 °C.

Öppnad förpackning är hållbar i 4 månader.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln före användning.

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR

Echinaforce droppar förpackningstorlekar

 

 

Följ oss på Facebook
Echinaforce 100 ml orala droppar, lösning

Produktsök

Doseringstips:

När doseringsanvisningen för våra växtbaserade läkemedel anges som "1 ml (ca 28 droppar)", är den korrekta doseringen 1 ml. Ibland kan det vara svårt att få till samma storlek på dropparna. Det är därför lämplig att dosera 1 ml med hjälp av exempelvis ett kryddmått.

Kryddmått

 

Bipacksedel:

Informationen i bipacksedeln uppdateras kontinuerligt. Därför är det bra att läsa igenom den även om du har använt samma läkemedel tidigare. Läs alltid bipacksedeln som finns i din förpackning.

 

Prova även:

Välkommen till A.Vogels värld inom naturlig hälsa!

Alfred Vogels värld