home / faq om echinaforce

FAQ - frågor om Echinaforce

Vanliga frågor om A.Vogels Echinaforce

Hur tas tabletterna?

Det är en smaksak om man vill tugga, svälja eller suga på tabletterna. Om man har dem en liten stund i munnen, söndertuggade, eller suger på dem kan effekten lokalt bli bättre.

Hur många droppar motsvarar en tablett Echinaforce?

1 tablett motsvarar 12 droppar.

Förekommer konserveringsmedel, sötningsmedel eller färgämnen i Echinaforce?

Den alkohol som använts för extraktionen fungerar även som konserveringsmedel; några andra tillsatser förekommer inte. Alltså - inga tillsatser i Echinaforce!

Innehåller våra produkter laktos?

Laktos (mjölksocker) består av två olika sockerarter - glukos och galaktos - som i människans kropp bryts ner med hjälp av enzymet laktas. Saknas detta enzym så är man intolerant mot laktos. För någon med intolerans är det viktig att veta vilka livsmedel och produkter innehåller laktos för att kunna undvika reaktioner såsom gasbildning, smärtor och diarré.

Echinaforce tabletter innehåller 0,25 gram laktos per tablett. Detta innebär att 2 tabletter/intag ger 0,5 gram laktos vilket är ytterst sällsynt att någon intolerant skall reagera på.   

Echinaforce Forte tabletter innehåller 0,7 gram laktos per tablett.

Innehåller Echinaforce soja?

Echinaforce Forte tabletter innehåller 7,5 mg sojapolysackarider; Echinaforce comp munhålespray innehåller 20 mg sojalecitin per ml vilket motsvarar ca 9 mg sojalecitin per dos (två spraypuffar). Är du allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte ta dessa läkemedel.

Däremot går det bra att använda Echinaforce tabletter samt Echinaforce droppar.

Hur länge håller Echinaforce?

Öppnad flaska är hållbar i 4 månader.

Vid Bioforces anläggningar i Schweiz sparas ett referensprov ur varje tillverkningssats. Provet förvaras i sju år och hittills har inga kvalitetsförsämringar kunnat noteras under den tiden.

Vad är det bästa sättet att förvara växtbaserade läkemedel?

Förslut dina växtbaserade läkemedel och förvara dem i ett mörkt, svalt och torrt utrymme (inte i badrumsskåpet). Flytande produkter (droppar) bör helst förvaras upprätt. Undvik lagring av dessa läkemedel i närheten av produkter med stark doft såsom kryddor, parfymer eller malkulor.

Använd inte dina läkemedel efter att de har passerat utgångsdatum. De kan har förändrats över tiden, särskilt vid kontakt med luft eller fukt och kan därför ge sämre effekt. Det syns inte alltid om läkemedlet har förändrats. Kasta inte dina gamla läkemedel i hushållsavfall eller i avlopp. Fråga apotekspersonalen hur du ska göra. Detta för att skydda miljön.

Utgångsdatum och hållbarhet vid öppnad förpackning hittar du på produktförpackningen eller i bipacksedeln.

Varför använder vi färska växter?

När en växt är färsk innehåller den sin fulla styrka av ämnen och har inte förlorat någon av sina egenskaper. När växten torkas förfaller den och förlorar sin styrka. Föreställ dig skillnaden mellan färsk och torkad persilja. Även om du torkade persilja nyligen kommer den aldrig att uppnå samma friska smak och konsistens som den nyplockade örten som är full av smak och näringsämnen. 

Läs mer om skörden >

Varför använder vi alkohol?

Alkohol används som extraktionsmedel eftersom det kan extrahera både vatten- och fettlösliga ämnen och täcker därmed in alla beståndsdelar hos en planta. Detta innebär att vi kan vara säkra på att uppnå en balans som motsvarar sammansättningen hos den ursprungliga växten.

Läs mer om tillverkningen >

Varför är alkoholhalten så hög i Echinaforce?

Det finns både vatten- och alkohollösliga aktiva substanser i Echinacea växten. För att få ut det mesta av varje har vi genom många års analyser sett att den balans vi har mellan alkohol och vatten gör att vi får ut maximalt av båda grupperna. För låg alkoholhalt leder till mindre mängd av vissa aktiva ämnen och därmed minskar sannolikt effekten.

Vad är en tinktur?

En tinktur är ett flytande alkoholextrakt av örter, som man dricker. Tinkturer är traditionellt använt inom naturmedicin och anses vara en av de mest effektiva sätten att få örtextrakt i kroppen. 

Läs mer om tillverkningen >

Hur doseras en tinktur?

När doseringsanvisningen för våra växtbaserade läkemedel anges som "1 ml (ca 28 droppar)", är den korrekta doseringen 1 ml. Ibland kan det vara svårt att få till samma storlek på dropparna. Det är därför lämplig att dosera 1 ml med hjälp av exempelvis ett kryddmått.

1 tablett motsvarar 12 droppar.

Följ oss på Facebook

Kontakt:

Svenska Bioforce AB
Box 147
SE-221 00 Lund
Telefon +46 (0) 46 23 47 00
Fax +46 (0) 46 23 47 29
info@bioforce.se