Echinaforce comp - munhålespray

home / produkter / echinaforce comp

Echinaforce comp

- munhålespray när du har ont i halsen

30 ml

Echinaforce comp är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av halsont i samband med förkylning. Produkten innehåller läkeörterna echinacea och salvia.

Echinaforce comp är en munhålespray som behandlar exakt det område där du har ont. Produkten innehåller extrakt av ekologiskt odlad och färsk extraherad echinacea. Dessutom ingår salvia som är en läkeväxt med en utbredd traditionell användning för att lindra irriterande och smärtande slemhinnor, framförallt i hals och svalg.

Echinaceablommorna planteras ut för hand på fälten i det gynnsamma schweiziska klimatet. Genom att använda växterna omedelbart bevaras de aktiva substanserna på bästa sätt. Även rötterna hos Echinacea tas tillvara. Även rötterna hos Echinacean tas tillvara.

Echinaforce comp banner

Alfred Vogel var övertygad om att de aktiva ämnena i varje växt inte fungerade om de isolerades. Även om vissa ämnen var förhållandevis små var de inte oviktiga. De spelade snarare en viktig roll för helheten. De mindre beståndsdelarna i varje växt bedömdes vara lika viktiga som de huvudsakligen aktiva ämnena.

All växtodling sker än i dag efter Alfred Vogels holistiska synsätt och de metoder som han förespråkade under sin livstid. Odlingarna är ekologiska och växterna extraheras färska inom 24 timmar. Alla moment sker varsamt med tanke och omsorg om naturen.

Extraktion med hjälp av etanol ser till att både de vattenlösliga samt de fettlösliga aktiva komponenterna i varje planta extraheras. Modern analysteknik gör det möjligt att kontrollera hela växtens innehåll och inte bara enstaka aktiva ingredienser.

Echinaforce comp

  • extrakt av röd solhatt och salvia!
  • för lindring av halsont i samband med förkylning!
  • inbyggt spraymunstycke för enkel dosering!
INNEHÅLL

1 ml innehåller:

69,1 mg extrakt från Echinacea purpurea (röd solhatt), ört, motsvaranade 245 - 440 mg färsk ört av röd solhatt, 3,6 mg extrakt från Echinacea purpurea (röd solhatt), rot, motsvarande ca 12 - 23 mg färsk rot av röd solhatt och 430 mg extrakt av Salvia officinalis (salvia), blad, motsvarande ca 100 - 175 mg färska blad av salvia.

Övriga innehållsämnen är: Sorbitol, etanol (alkohol), sojabönslecitin (E322), sackaros fettsyraester (E473) och pepparmyntolja.

 DOSERING

Vuxna: Spraya 2 puffar (0,44 ml) 6-10 gånger per dag. Skaka flaskan väl före användning. Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snart som möjligt. Echinaforce comp ska inte användas i längre än 7 dagar per behandlingstillfälle.

Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om dina symtom kvarstår eller förvärrats efter 7 dagar, om du får hög feber eller biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Använd inte Echinaforce comp om du är allergisk mot korgblommiga växter som röd solhatt, prästkrage, maskros, kamomill, malört eller gråbo.

Echinaforce comp rekommenderas inte till atopiker, barn och ungdomar under 18 år samt gravida eller ammande.

Echinaforce comp kan påverka immunförsvaret och bör därför inte användas tillsammans med andra läkemedel som påverkar immunförsvaret, som cytostatika.

Du bör undvika att använda Echinaforce comp om du har någon sjukdom som påverkar immunförsvaret, till exempel en autoimmun sjukdom som reumatoid artrit, systemisk lupus erytematosus eller MS samt om du har tuberkulos, sarkoidos eller leukemi.

Du bör inte heller använda Echinaforce comp om du ska genomgå eller har genomgått organtransplantation.

Läs alltid bipacksedeln före användning.

ANVÄNDNING

 

Echinaforce comp användning

  1. Fäst munstycket på flaskans pip. Rikta munstycket i från dig och tryck på pumpen 2-3 gånger för att aktivera spraypumpen.

  2. Skaka flaskan väl, placera munstycket i munnen och rikta det mot bakre delen av munhålan. Tryck på pumpen för att spraya.

  3. Vrid tillbaka munstycket efter användning.

HÅLLBARHET

Öppnad förpackning ska förvaras vid högst 25°C och är hållbar i 2 månader. 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Ugångsdatum, se botten på kartongen.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln före användning.

Följ oss på Facebook
Echinaforce comp munhålespray, lösning

Produktsök

Prova även:

 

Bipacksedel:

Informationen i bipacksedeln uppdateras kontinuerligt. Därför är det bra att läsa igenom den även om du har använt samma läkemedel tidigare. Läs alltid bipacksedeln som finns i din förpackning.

 

Välkommen till A.Vogels värld inom naturlig hälsa!

Alfred Vogels värld