home / faq om dormeasan

FAQ - frågor om Dormeasan

Vanliga frågor om A.Vogels Dormeasan

Varför använder vi färska växter?

När en växt är färsk innehåller den sin fulla styrka av ämnen och har inte förlorat någon av sina egenskaper. När växten torkas förfaller den och förlorar sin styrka. Föreställ dig skillnaden mellan färsk och torkad persilja. Även om du torkade persilja nyligen kommer den aldrig att uppnå samma friska smak och konsistens som den nyplockade örten som är full av smak och näringsämnen.

Läs mer om skörden >

Vad är en tinktur?

En tinktur är ett flytande alkoholextrakt av örter, som man dricker. Tinkturer är traditionellt använt inom naturmedicin och anses vara en av de mest effektiva sätten att få örtextrakt i kroppen. 

Läs mer om tillverkningen >

Dosering av tinkturer

När doseringsanvisningen för våra växtbaserade läkemedel anges som "1 ml (ca 35 droppar)", är den korrekta doseringen 1 ml. Ibland kan det vara svårt att få till samma storlek på dropparna. Det är därför lämplig att dosera 1 ml med hjälp av exempelvis ett kryddmått.

Varför använder vi alkohol?

Alkohol används som extraktionsmedel eftersom det kan extrahera både vatten- och fettlösliga ämnen och täcker därmed in alla beståndsdelar hos en planta. Detta innebär att vi kan vara säkra på att uppnå en balans som motsvarar sammansättningen hos den ursprungliga växten.

Läs mer om tillverkningen >

Vad är det bästa sättet att förvara växtbaserade läkemedel?

Förslut dina växtbaserade läkemedel och förvara dem i ett mörkt, svalt och torrt utrymme (inte i badrumsskåpet). Flytande produkter (droppar) bör helst förvaras upprätt. Undvik lagring av dessa läkemedel i närheten av produkter med stark doft såsom kryddor, parfymer eller malkulor.

Använd inte dina läkemedel efter att de har passerat utgångsdatum. De kan har förändrats över tiden, särskilt vid kontakt med luft eller fukt och kan därför ge sämre effekt. Det syns inte alltid om läkemedlet har förändrats. Kasta inte dina gamla läkemedel i hushållsavfall eller i avlopp. Fråga apotekspersonalen hur du ska göra. Detta för att skydda miljön.

Utgångsdatum och hållbarhet vid öppnad förpackning hittar du på produktförpackningen eller i bipacksedeln.

Följ oss på Facebook

Kontakt:

Svenska Bioforce AB
Box 147
SE-221 00 Lund
Telefon +46 (0) 46 23 47 00
Fax +46 (0) 46 23 47 29
info@bioforce.se