Dormeasan - vid oro och insomningsbesvär

home / produkter / dormeasan

Dormeasan

- när oro och stress hindrar nattsömnen

Dormeasan är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som innehåller läkeväxterna humle och vänderot, och används vid tillfälliga insomningsbesvär och lindrig oro.

Dormeasan

  • vid insomningsbesvär!
  • vid lindrig oro!
  • extrakt av vänderot och humle!
INNEHÅLL

1 ml (ca 35 droppar) innehåller:

460 mg tinktur av Valeriana officinalis (vänderot) L., rot, motsvarande 160-270 mg färsk rot från vänderot.

460 mg tinktur av Humulus lupulus (humle) L., kotte, motsvarande 145-220 mg färsk kotte från humle.

Hjälpämnen:

Etanol 62% (V/V) motsvarar 0,5 g alkohol per ml.

DOSERING

Vuxna och barn/ungdomar över 12 år: Vid oro ta 1 ml (ca 35 droppar) i ett glas vatten 3-5 gånger per dag. För insomnande, ta 2 ml (ca 70 droppar) i ett halvt glas vatten.

Dormeasan rekommenderas inte till barn under 12 år eller gravida och ammande.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår, förvärras eller om biverkningar uppstår som inte nämns på bipacksedeln.

Dormeasan kan försämra förmågan att köra bil och att använda olika typer av maskiner.

HÅLLBARHET

Öppnad förpackning är hållbar i 5 månader. 

Förvaras vid högst 25 °C. 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

Utgångsdatum anges i botten på kartongen.

 

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln före användning.

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR

Dormeasan produktstorlekar

 

Följ oss på Facebook
Dormeasan Droppar 100 ml

Produktsök

Doseringstips:

När doseringsanvisningen för våra växtbaserade läkemedel anges som "1 ml (ca 35 droppar)", är den korrekta doseringen 1 ml. Ibland kan det vara svårt att få till samma storlek på dropparna. Det är därför lämplig att dosera 1 ml med hjälp av exempelvis ett kryddmått.

Kryddmått

 

Bipacksedel:

Informationen i bipacksedeln uppdateras kontinuerligt. Därför är det bra att läsa igenom den även om du har använt samma läkemedel tidigare. Läs alltid bipacksedeln som finns i din förpackning.

 

Välkommen till A.Vogels värld inom naturlig hälsa!

Alfred Vogels värld