Kvalitetskontroll och forskning
Kvalitetskontroll och forskning
Kvalitetskontroll och forskning

Alla våra växtbaserade läkemedel produceras enligt GMP (Good Manufacturing Practice). Vi ställer också höga näringsmässiga krav på A.Vogels produkter. De tillverkas av färska ingredienser och genomgår ständiga kvalitetskontroller.

Så här säkerställer vi kvaliteten hos A.Vogels produkter:

  • Vi standardiserar våra växtbaserade läkemedel och tar då hänsyn till det totala innehållet av aktiva ämnen. Detta görs genom att välja de frösorter som har högst kvalitet, optimala skördetillfällen, en strängt kontrollerad produktionsprocess och genom att blanda olika skördeomgångar (så kallad batchmixning). På detta vis kan vi garantera att våra produkter håller en konstant hög och jämn kvalitet.
  • Genom kontrollerad ekologisk odling och användandet av uteslutande naturliga extraktionsmedel och hjälpämnen kan möjliga biverkningar på grund av främmande ämnen uteslutas.
  • Hygien är mycket högt prioriterad: våra produktionsavdelningar är indelade i strikta hygienzoner.
  • De enskilda stegen inom produktionen övervakas löpande genom olika laboratorietester.
  • Alla A.Vogels produkter levereras först då de genomgått en sista kvalitetskontroll.

Forskning enligt Alfred Vogels tradition

Alfred Vogel efterlämnade ett stort arv med ett stort ansvar, tydliga värderingar och en viktig uppgift. Vårt mål är att ständigt förbättras - av denna anledning bedriver vi en intensiv forskning.

  • Vi utvecklar löpande nya produkter och nya analysmetoder.
  • "Bra" är inte bra nog för oss - vi optimerar våra befintliga produkter, forskar på och verifierar deras verkan genom kliniska studier.
  • För att skapa effektiva naturläkemedel använder vi alla beståndsdelar hos växterna och inte bara enstaka isolerade ämnen.
  • Och - vi garanterar att du även i fortsättningen kommer att få effektiva naturläkemedel, kosttillskott samt hälsosamma livsmedel från A.Vogel!

All vår forskning bygger på Alfred Vogels grundidéer. Naturen och respekten för den - det är vad som står i centrum för vårt arbete.

Följ oss på Facebook