home / tillverkning / kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll och forskning

Tack vare noggrann kontroll och intensiv forskning garanterar vi dig
en konstant hög kvalitet hos våra produkter.

Alla våra växtbaserade läkemedel produceras enligt GMP (Good Manufacturing Practice). Vi ställer också höga näringsmässiga krav på A.Vogels produkter. De tillverkas av färska ingredienser och genomgår ständiga kvalitetskontroller.

Så här säkerställer vi kvaliteten hos A.Vogels produkter:

  • Vi standardiserar våra växtbaserade läkemedel och tar då hänsyn till det totala innehållet av aktiva ämnen. Detta görs genom att välja de frösorter som har högst kvalitet, optimala skördetillfällen, en strängt kontrollerad produktionsprocess och genom att blanda olika skördeomgångar (så kallad batchmixning). På detta vis kan vi garantera att våra produkter håller en konstant hög och jämn kvalitet.
  • Genom kontrollerad ekologisk odling och användandet av uteslutande naturliga extraktionsmedel och hjälpämnen kan möjliga biverkningar på grund av främmande ämnen uteslutas.
  • Hygien är mycket högt prioriterad: våra produktionsavdelningar är indelade i strikta hygienzoner.
  • De enskilda stegen inom produktionen övervakas löpande genom olika laboratorietester.
  • Alla A.Vogels produkter levereras först då de genomgått en sista kvalitetskontroll.

 

 

Följ oss på Facebook