Forskning & utveckling

All vår forskningsverksamhet bygger på Alfred Vogels idéer. Vårt arbete är fokuserat kring naturen och respekten för naturen.

  • Vi utvecklar ständigt nya produkter, nya sätt att administrera dem och nya sätt att analysera växter.
  • Vi optimerar och förbättrar befintliga produkter, undersöker och bekräftar deras effekter i kliniska prövningar.
  • Vi använder alla beståndsdelar av en växt, inte enbart enskilda, isolerade substanser, för att säkerställa ett effektivt, medicinskt extrakt.
  • Vi registrerar vår växtbaserade läkemedel hos respektive myndigheter i de länder där vi är verksamma.
  • Vi kommer att se till att du fortsätter att få effektiva växtbaserade läkemedel och hälsosamma, näringsrika livsmedel från A.Vogel