Forskning & utveckling

All vår forskningsverksamhet bygger på Alfred Vogels idéer. Vårt arbete är fokuserat kring naturen och respekten för naturen.

  • Vi utvecklar ständigt nya produkter, nya sätt att administrera dem och nya sätt att analysera växter.
  • Vi optimerar och förbättrar befintliga produkter, undersöker och bekräftar deras effekter i kliniska prövningar.
  • Vi använder alla beståndsdelar av en växt, inte enbart enskilda, isolerade substanser, för att säkerställa ett effektivt, medicinskt extrakt.
  • Vi registrerar vår växtbaserade läkemedel hos respektive myndigheter i de länder där vi är verksamma.
  • Vi kommer att se till att du fortsätter att få effektiva växtbaserade läkemedel och hälsosamma, näringsrika livsmedel från A.Vogel.

Herbamare örtsalt

A.Vogel Herbamare är en blandning av rent havssalt och nyskördade, ekologiskt odlade örter och grönsaker, bearbetade omedelbart efter skörd.

Upptäck innehållet!