A.Vogel Green Server

Från den grönskande naturen i kanton Graubünden i Schweiz kommer PurePower Graubünden: ekologisk energi från vatten, solljus, vind och biomassa. Denna energi används nu också för den Internetserver som driver A.Vogels webbplatser.

A.Vogels odling och skörd av medicinalväxter, såväl som produktionen av naturpreparat och hälsokost, har alltid skett så naturligt som möjligt. Detta gäller nu även driften av våra webbplatser. A.Vogel har skapat märket ”Green Server" särskilt för detta syfte. Detta märke kommer att användas på alla A.Vogels webbplatser för att tydligt identifiera vårt engagemang när det gäller natur och hälsa.

För att minimera de resurser som krävs för att driva A.Vogels webbplatser, använder vi oss av servervirtualisering. Detta möjliggör bästa möjliga användning av befintliga resurser (CPU, minne). Även i valet av hårdvara är maximal effektivitet den vägledande principen för att så lite el som möjligt ska gå till spillo i form av värme.

Att driva en webbplats kräver mer än bara en server – en snabb Internetanslutning är också nödvändigt. A.Vogel har därför sina servrar i en av Schweiz bästa datacentraler; som medlem av organisationen The Green Grid, uppfyller den höga krav på energieffektivitet.

Vad som alltid har varit en självklarhet när det gäller naturpreparat och hälsokost från A.Vogel gäller nu också våra webbplatser: hållbar användning av naturen och dess resurser är kärnan i allt vi gör!

Följ oss på Facebook