home / må väl med a.vogel / fästingar 

Lär dig mer om fästingar

Fästingsäsongen är här!

Varma temperaturer lockar oss ut i det fria, men i skog och mark väntar redan nu små blodsugare på oss: fästingar.


Fästing

Fästingar i Sverige överför främst två farliga sjukdomar: fästingburen hjärninflammation (TBE) och borrelia. Medan TBE orsakas av virus är bakterier smittämnet hos borrelia. Ett vaccin finns enbart mot TBE - inte mot borrelia.

Läs om TBE >

Läs om borrelia >

Fästingar är spindeldjur - vilket syns på de 8 benen. De tillhör gruppen av kvalster och är en parasit, det vill säga fästingar behöver andra levande varelser (värddjur såsom fåglar och däggdjur) från vars blod de livnär sig (liksom stickmyggan). Fästingar har en högt utvecklad bitapparat: med sina saxartade mundelar river de huden och gräver en grop i vävnaden. Gropen fylls till brädden med blod. Efteråt suger fästingen blodet in i sin tarm. Ett fyllt djur kan väga upp till 200 gånger så mycket som ett hungrigt och tomt djur.


Fästing - Ixodes scapularis

Fästingar

I hela världen finns det över 850 fästingarter. De fördelas främst på de två familjerna av mjuka fästingar (argasidae) och hårda fästingar (ixodidae). Mjuka fästingar finns främst i tropikerna och subtropikerna - hårda fästingar finns i hela världen med undantag för Arktis och Antarktis. I Centraleuropa och Sverige är den hårda fästingen vanligast.

Skydda dig mot fästingar >


Gräs

Livsmiljö

Den hårda fästingen som är vanligast i Sverige lever utomhus, vid skogsbryn, skogsgläntor eller vattendrag. De rör sig på marken, i högt gräs eller buskar och undervegetation. Snuddar du vid en buske där det finns en fästing på så kan den hamna på din kropp. Fästingar lurpassar inte uppe i träd för att hoppa ner på sina offer. 

Förekomsten av fästingar hänger ihop med två faktorer: förekomst av värddjur (såsom fåglar, gnagare och däggdjur) och klimatet. Varma, inte för torra somrar är ett idealiskt klimat för deras spridning. En varm lång höst i sin tur leder till att det finns fler fästingar på våren.

Vanliga frågor kring fästingar >

skriv utprint-icon