Borrelia

Borrelia är en infektion som sprids av fästingar

Vanligast är att man får bara ett hudutslag, men ibland kan infektionen bli allvarligare och sprida sig till leder och nervsystem. Då tar det längre tid för kroppen att läka. Man kan även drabbas av bestående inflammationer i hud och leder, men detta är ovanligt.

Borrelia har sedan länge plågat människan; det första kända fallet är Ismannen Ötzi, som smittades för över 5000 år sedan.

På engelska kallas borrelia Lyme disease, efter staden Lyme i Connecticut, USA, där sjukdomen först beskrevs 1975 i större detalj, efter att flera barn och vuxna drabbats av ledinflammation (artrit).

I den tidiga fasen av sjukdomen är behandling med antibiotika i tablettform tillräckligt. Sprider sig infektionen till leder och nervsystem kan man behöva andra typer av antibiotika, och sjukdomen tar längre tid att läka.

Börjar man inte behandlingen i tid finns det en risk för bestående skador på nerver och leder; det finns även risk för kronisk hudinflammation.

Orsaker

Borreliainfektion kommer från olika typer av borreliabakterier som sprids av fästingar, främst den vanliga fästingen (ixodes ricinus). Denna fästingart finns i Europa och USA. Det finns inga bevis för att flugor, myggor eller bromsar kan överföra smitta till människor.

Borreliabakterier är svåra för immunförsvaret att lokalisera, då de har olika mekanismer som gör att de kan "gömma sig" och undgå att immunförsvaret ingriper.

Hur vanligt är borrelia?

I Sverige bär upp mot en tredjedel av fästingarna på borreliabakterier. Men risken för att blir smittad av ett fästingbett ligger på mindre än en på hundra. Varje år drabbas 10 000 personer av borrelia i Sverige. Infektionen är vanligare bland kvinnor i övre medelåldern. Förmodligen är immunförsvaret hos män bättre på att bekämpa borreliabakterier (källa: www.1177.se). 

När det gäller TBE är det endast 0,1 till 5 % av fästingar som kan smitta.

Borrelia finns i hela Sverige förutom de inre delarna av Norrland. Smittorisken är störst längst kusterna. Eftersom fästingar börjar bli aktiva vid temperaturer på över 4-5 °C varar fästingsäsongen från mars till november.

Symtom

Hudinfektion

Vid ungefär 60 % av alla borreliainfektioner uppträder efter flera dagar till veckor runt omkring bettområdet en cirkulär rodnad (erythema migrans). Rodnaden utvidgas så småningom och kan även blekna i mitten så att rodnaden så småningom blir ringformad.

Denna hudrodnad kan också vara jämnt röd, oval eller oregelbunden i formen, och är ofta tillräckligt för att ställa en diagnos och få behandling.

Tillsammans med infektionen kan man även få influensaliknande symtom som feber, trötthet, huvudvärk och nacksmärta.

Får man inte behandling i tid kan infektionen sprida sig genom blodet till leder och nervsystem. Här följer allmänna symtom som huvudvärk, ledvärk, trötthet och feber.


Nervsystem & leder

Upptäcks eller behandlas inte borreliainfektionen kan den sprida sig till nervsystemet, ofta efter ett par månader. Symtom är trötthet, huvudvärk, illamående, viktnedgång, feber och nackvärk. Även tillfällig ansiktsförlamning kan förekomma.

Led- och muskelvärk är vanligt vid en borreliainfektion, men man kan även få en särskild form av ledinflammation kallad borreliaartrit.

Symtom på detta är att en eller flera leder svullnad upp; svullnaden varar i ett par dagar eller veckor. Vanligast är det att knäleden drabbas. Typiskt för borreliaartrit är att symtomen försvinner emellanåt för att sedan återkomma flera gånger.

Om infektionen inte behandlas kan detta leda till kronisk ledinflammation med bestående skador på leden.

Diagnos

Har man fått en rodnande hudförändring som är större än 5 cm i diameter räcker ofta detta för att en läkare ska kunna ställa en diagnos.

Men inte alla får en hudrodnad, och man kan då ta ett blodprov för att se om det förekommer antikroppar (som bildas efter ungefär sex veckor) mot borreliabakterier.

Behandling

För att behandla borrelia används penicillin eller någon annan antibiotika. Genom en tidig behandling kan komplikationer undvikas. En framgångsrik behandling läker sjukdomen inom en relativt kort tid - tre till fyra veckor. 

Borrelia som inte behandlas kan orsaka bestående nerv- och ledskador.

Förebyggande åtgärder

Det finns idag inget vaccin mot borrelia. Den bästa förebyggande åtgärden är därför att undvika områden med borreliasmittade fästingar.

Man är inte skyddad mot att få borrelia igen om man har haft sjukdomen tidigare.

Följ oss på Facebook