home / må väl med a.vogel / om depression / symtom på depression

Symtom på depression

Personer som lider av depression kan uppvisa ett brett spektrum av olika symtom. Dessa påverkar olika personer på olika sätt och med olika svårighetsgrad.

Vissa upplever perioder av nedstämdhet eller mild depression som oftast utlöses av en specifik faktor såsom t ex stress. Försvinner orsaken (stress) så försvinner också symtomen. För andra kan symtomen vara beständiga och belasta det dagliga livet under flera månader.

Symtom på depression kan innefatta:

  • det känns nästintill omöjligt att utföra dagliga sysslor som att arbeta, handla, vilket leder till att man drar sig undan och föredrar att stanna hemma
  • känslor av sorg
  • förlorat intresse för saker och händelser som man normalt tycker är roligt
  • dålig aptit, eller tvärtom ett starkt sug efter till exempel sötsaker
  • trötthet, slöhet eller störd sömn
  • dålig koncentration eller minne
  • förlust av förtroende och självkänsla som har till följd att man har svårt att umgås eller kommunicera med andra
  • i svåra fall kan även upprepade självmordstankar förekomma

Till skillnad från en känsla av nedstämdhet som vi alla upplever ibland är en depression mer långvarig, återkommande och symtomen är allvarligare.

Sorg eller nedstämdhet

Detta är det mest uppenbara symtomet på depression. Men det är också den beskrivning som används mest ner man känner sig "lite nere".

Vi känner oss alla ibland lite nedstämda eller mindre positiva än vanligt. Detta är vanligtvis en normal reaktion på de problem eller den stress som vi upplever i vardagen. Om vi inte kan skaka av dessa känslor sjunker humöret snart.

Personer som lider av depression upplever dock en högre grad av sorg som kan pågå i veckor utan någon förbättring. Vissa har beskrivit det som att vara i en mörk tunnel utan någon väg ut.

Man kan ha svårt att komma ihåg förra gången man var lycklig och det verkar inte som om det kommer att finnas något slut på eländet. Känslan kan inte lindras av saker man vanligtvis tycker är njutbara eller roliga. Om eländet blir mycket intensivt kan vissa börja överväga att ta sitt eget liv.

Bristande motivation

Depression kan leda till känslor av bristande motivation. Den drabbade tappar intresset för saker, händelser och människor runt omkring vilket leder till minskad glädje i aktiviteter som en gång var intressanta och spännande.

Personer som lider av detta symtom på depression börjar känna skuld, se sig som värdelösa eller avvisade. De är övertygade om att ingen bryr sig om dem eller vill träffa dem.

Vardagliga aktiviteter såsom att handla eller gå till jobbet kan bli en viktig och bra övning för någon en person med depression.

Förändringar i vikt och aptit

Depression drabbar alla på olika sätt men ett avsevärt symtom är förändringar i vikt och aptit. Vissa förlorar allt intresse för mat och går snabbt ner i vikt medan andra längtar efter söt eller fet mat och börjar hetsäta för att tillfälligt må lite bättre.

Det är viktigt att uppmärksamma snabba viktförändringar som skett nyligen och oavsiktligt, eftersom de tillsammans med andra symtom kan tyda på att du upplever mer än bara en period av nedstämdhet.

Sömnförändringar

Många studier har visat ett samband mellan sömn och humör och det är inte konstigt att personer som lider av depression också mer sannolikt märker av förändringar i sitt sömnmönster

Vissa lider av sömnlöshet med svårigheter att somna eller sova. De vrider och vänder sig i sängen flera timmar varje natt, eller vaknar mtcket tidigt på morgonen utan uppenbar anledning.

Å andra sidan finns det också de som lider av depression och märker att de sover för mycket och har svårt att vakna på morgonen. Trots all sömn är energinivåerna ändå låga och det kan vara svårt att hålla sig vaken en hel dag.

Naturligtvis finns det också andra anledningar till varför en del inte kan sova. Detta kan inkludera t ex stress, oro, ångest, hormonförändringar, eller andra underliggande sjukdomar.

Sömnen är mycket viktig för din hälsa, då det är under denna tid som kroppen och sinnet repareras och återhämtas. Upplever du svårigheter att få en god och vilsam nattsömn är det värt att ta den tid som behövs för att undersöka orsaken och hitta en lämplig lösning.

Missbruk

Missbruk betraktas ofta separat från depression, men de två går ofta hand i hand och påverkar varandra. Vanligast missbrukar man alkohol på grund av dess dämpande verkan på nervsystemet. Samtidigt som den tillfälligt hjälper, förvärrar den problemen på långt sikt.

Missbruk kan göra att personer skadar både sig själva och andra både fysiskt och mentalt.

Om du lider av någon form av missbruk bör du kontakta sjukvården.

Humörsvängningar

Humörsvängningar kan vara en normal del av sinnesstämning. Det finns ett antal orsaker som hormonfluktuationer vid premenstruellt syndrom eller under klimakteriet.

Betydande humörsvängningar från att känna sig fullständighet på botten till upprymd i nästa ögonblick kan vara ett tecken eller symtom på en typ av depression som kallas för manodepression eller bipolär sjukdom. Dessa humörsvängningar är ofta utom kontroll och oförutsägbara och gör att personen reagerar på sätt som inte är socialt förväntade.

Humörsvängningar kan leda en att gå från mycket höga nivåer av självkänsla, självförtroende och kreativitet till ett tillstånd av fullständig misär med känslor av värdelöshet, apati och total frånvaro av självförtroende.

Båda tillstånden kan vara farliga. En person som känner sig "hög" tycker kanske att inget kan skada den, och personen kan sätta utsätta sig för riskfyllda situationer för att bevisa sin "odödlighet". Känner personen sig väldigt nedstämd kan tvärtom självmordtankar uppstå.

Om du upplever dessa symtom är det viktigt att söka läkare så att dina humörsvängningar inte utsätter dig själv eller andra för fara.

Följ oss på Facebook