home / må väl med a.vogel / om depression / hjälp mot lätt depression

Hjälp mot lätt depression

De flesta har väl upplevt en känsla av nedstämdhet eller trötthet på grund av helt vanliga upp-och nedgångar i livet? Här har vi samlat några tips som hjälper dig att hantera dessa perioder av nedstämdhet. Lider du av svår depression är det viktigt att du talar med din läkare.

Depression är ett allvarligt psykiskt tillstånd och det första steget mot förbättring är att ta itu med problemet med hjälp av en läkare. Han eller hon kommer att vilja veta så mycket som möjligt om dina symtom för att kunna bedöma vilken typ och svårighetsgrad av depression du lider av. Det kan även förekomma att det är nödvändigt att hänvisa dig till en specialist eller psykiater.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon snabb eller enkel lösning eller ett enkelt sätt att "stänga av" en depression, och att behandling kan komma att ta lång tid.

Din läkare kan också fastställa om du lider av antingen depression eller perioder av nedstämdhet. Nedstämdhet är inte ett lika allvarligt medicinskt tillstånd men kräver ändå noggrann uppmärksamhet. Nedstämdhet kan vi alla uppleva någon gång i vårt liv och allvarligare perioder kan till och med vara vid gränsen till mild depression och ha samma negativa inverkan på våra liv.

Här hittar du några åtgärder som hjälper dig att hantera både nedstämdhet och en enstaka mild depression. Tycker du inte att de hjälper dig är det viktigt att du frågar din läkare om råd.

Är du orolig gällande ditt tillstånd eller drabbas av självmordstankar är det viktigt att kontakta vården omedelbart.

Omge dig med positiva människor

Människor som lider av depression kan ha svårt att kommunicera med andra. Känner man sig värdelös eller otillräcklig blir man ovillig att prata även med sina närmaste om sina problem, och man kan sjunka djupare ner i sina destruktiva tankemönster.

Men hur svårt det än är så är det viktigt att hålla kontakten med andra. Att prata med någon som har en positiv livsinställning kan vara ett stort stöd i svåra tider. Finns det inga nära vänner eller släktningar kan det vara en idé att söka hjälp hos lokala eller kommuntala stödgrupper, eller kanske digitala kontakter via Internet.

Ta kontroll!

Hos många börjar depression när de tycker att de har förlorat kontrollen över sitt liv. Det kan vara ett resultat av ekonomiska problem, relationsproblem eller fysisk ohälsa.

Gäller detta för dig är det viktigt att ta itu med dessa problem så fort som möjligt, eftersom de är triggers och kan ligga till grund till din nedstämdhet. Hitta personer som kan hjälpa dig gällande dina olika problem (pengar, relation, hälsa) så att du återfår kontrollen över ditt liv.

Dessutom är det viktigt att hålla sig sysselsatt. Många personer blir deprimerade efter att ha förlorat sitt jobb och därmed sina dagliga rutiner. Du kan till exempel starta en ny hobby, börja träna, eller bli volontär för att hjälpa andra. Detta ökar ditt självförtroende och gynnar även ditt CV när du letar efter ett nytt jobb.

Livsstil

Kost och motion har visat sig ha en betydande inverkan på humöret. Motion frigör endorfiner i hjärnan - det är signalsubstanser som producerar lyckokänslor.

Att äta hälsosamt gör att du mår bättre och ger dig dessutom mer energi. Vissa ämnen som alkohol är depressiva och en regelbunden konsumtion försämrar både din fysiska och mentala hälsa.

Se till att du dricker mycket vatten. Uttorkning har visat sig påverkar humöret, energinivåer och minnesfunktion. Framförallt kvinnor tros lida mer av dessa effekter.

Att ha fasta rutiner har också visat sig att lyfta humöret. Detta beror på att kroppen reagerar väl på ett regelbundet schema - inklusive tiden där du äter, sover och är vaken. Personer med depression har ofta problem att sova, men om du lägger dig och går upp vid samma tid varje dag är det mer sannolikt att din sömn förbättras.

Läs mer om hur sömnen påverkar din hälsa >

För dagbok

Det är ofta svårt att prata om sina inre känslor, i synnerhet med andra människor. Samtidigt som det kan vara till stor hjälp att få ut dessa känslor.

Att skriva dagbok är ett effektivt sätt att resonera kring din osäkerhet, oro och bekymmer - utan rädsla för att bli dömd av andra. Försök skriva i din dagbok varje dag, inte minst så att du har en översikt över din emotionella hälsa och kan se hur den utvecklas.

Ta hand om ditt yttre

Mår du inte bra mentalt kan du bli ointresserad av vad som händer runt omkring dig, och har kanske ingen lust att gå ut för att träffa andra människor. Då kan det bli mycket lätt att låta de små detaljerna gå dig förbi.

Genom att klä dig med omsorg och ta hand om ditt yttre, kommer du att ha mer självförtroende när du är ute bland andra. Vissa tycker också att en ny frisyr eller nya kläder hjälper dem att ta itu med rädslan för att få uppmärksamhet.

Ändra ditt tankesätt

Negativa tankar kan bli mer dominerande än positiva tankar - när detta sker är det viktigt att vidta åtgärder. Omge dig med positivt tänkande människor, och deras naturliga reaktioner börjar smitta av sig på dig.

Varje gång du har en negativ tanke - vänd på den och gör det till något positivt. Varje gång du går igenom en negativ upplevelse - tänk på vad du kan lära dig av det och försök hitta något positivt i det.

Naturligtvis kan detta vara mycket svårt och kommer att ta tid och engagemang allt eftersom du behöver ändra din attityd. Du kanske upptäcker att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälper dig att ändra ditt sätt att tänka.

Följ oss på Facebook