home > må väl med a.vogel > om depression > depression & nedstämdhet

Depression & nedstämdhet

- orsaker och symtom

Man kanske ofta säger "Jag är deprimerad", när man egentligen menar att man känner sig ledsen, nedstämd, eller trött på grund av livets upp- och nedgångar.

Det är viktigt att skilja mellan depression och känslor av nedstämdhet eller oro. Depression är ett medicinskt tillstånd som måste diagnostiseras och behandlas av din läkare. Detta skiljer sig från de känslor av nedstämdhet som kommer från olika negativa upplevelser som vi går igenom och som tillhör livets normala utmaningar. Dessa kan kännas jobbiga, men går lättare att lösa genom att till exempel umgås med vänner eller göra livsstilsförändringar. Detsamma kan tyvärr inte sägas om depression.

Vad är depression?

Depression är ett mentalt tillstånd som är resultatet av en kemisk obalans i hjärnan. Det påverkar det emotionella välbefinnandet av en person, vilket leder till känslor av sorg och värdelöshet. Detta kan pågå under flera månader eller ännu längre tid.

Många människor är ovilliga att erkänna depression, men om du tror att du lider av detta problem är det viktigt att ditt tillstånd utreds av en läkare.

Det uppskattas att ungefär en femtedel av befolkningen i västvärlden upplever depression någon gång i sitt liv; hälften av dessa människor kommer aldrig att söka medicinsk hjälp för sina problem. Men eftersom det inte finns några klara fysiska tecken, blodprov eller liknande som kan bekräfta problemet, kan läkarna ha svårt att komma fram till diagnosen "klinisk depression", särskilt om symptomen är lindriga.

Många som är deprimerade vet inte själva om det, utan söker kanske hjälp för sömnproblem, smärtor eller en känsla av att "något inte stämmer".

Orsaker till depression

Det finns många anledningar till varför människor lider av depression. Vissa kanske kan identifiera en specifik orsak till sin depression, såsom arbetslöshet eller dödsfall, medan det för andra kan vara svårt att sätta fingret på en specifik faktor som utlöser dessa känslor.

Depression är ofta ärftligt, och kan återkomma många gånger.

Humör är ett komplext fenomen och forskarna har ännu inte räknat ut exakt varför människor upplever olika sinnesstämningar. Det vi vet är att vårt humör styrs till stor del av kemikalier i hjärnan, så kallade signalsubstanser.

Det har bevisats att det finns t ex ett direkt samband mellan vårt humör och nivåerna av serotonin i hjärnan. Vissa människor har en naturligt lägre nivå av serotonin, vilket gör dem mer benägna att utveckla känslor av nedstämdhet eller mild depression. Det antas också att nivåerna av serotonin och andra signalsubstanser kan definiera våra personligheter vilket gör att vissa människor är mer utåtriktade än andra.

Emellertid är depression en långt mer komplex sjukdom än en som kan förklaras med kemikalier i hjärnan. Det finns ett flertal andra faktorer som är avgörande och som har olika effekter på var och en. 

Biologiska faktorer

Kemisk obalans kan vara en biologisk faktor. En annan faktor som påverkar humöret är hormonnivåerna som t ex kvinnor upplever under en normal menstruationscykel såsom med pre-menstruellt syndrom, där hormonerna östrogen och progesteron varierar. Depression eller humörsvängningar kan också vara vanliga under klimakteriet.

En orsak till depression kan också vara en bakomliggande sjukdom som man inte är medveten om eller brist på vissa näringsämnen.

Genetiska faktorer

Depression är ofta ärftligt. Detta beror mest sannolikt på att dina gener håller information som styr cellstruktur och funktion, inklusive den mängden serotonin som produceras. Man tror att människor löper en upp till sex gånger större risk att utveckla depression om sjukdomen redan finns i familjen.

Externa faktorer

Dessa är faktorer som inte är relaterade till det naturliga neurologiska tillståndet i sinnet. Det mest uppenbara exemplet på detta kan vara att vissa receptbelagda läkemedel kan påverka ditt humör. Om du upplever detta är det viktigt att prata med din läkara för att hitta en lösning.

Vanliga triggers för depression och nedstämdhet

Orsakerna för depression beskriver huruvida eller inte det är sannolikt att en person drabbas av nedstämdhet eller depression. Faktiska perioder av depression eller en försämring av tillståndet kan uppstå till följd av olika triggers. Det är dock viktigt att skiljer att vissa människor utvecklar en nedstämdhet pga dessa triggers, medan andra får en depression, vilket är ett mediciniskt tillstånd som måste utredas av en läkare. 

Förlust

Det är en svår tid när man känner sorg och saknad efter en älskad person. Denna sorg påverkar människor på olika sätt. De flesta känner sig naturligtvis mycket olyckliga, men återhämtar sig efter en viss tid. Andra kan glida in i en depression som kan pågå i flera månader eller år.

"Det tomma boet"

Somliga beskriver den tiden då barnen flyttar hemifrån som bedrövande. Upplevelsen av ett tomt hus och att inte längre känna sig behövd kan vara svår.

Alkohol

Missbrukare eller personer som regelbundet dricker alkohol kan drabbas av depression. Antagligen för att alkohol ses som "tillfällig lösning", men kan liksom andra beroendeframkallande ämnen förstärka problemet.

Förlust av jobb

Att bli arbetslös kan vara mycket svårt för de flesta. Tillsammans med eventuella ekonomiska problem skapar detta en osäkerhet i ens liv. Man kanske tappar sitt sociala nätverk och sina dagliga trygga rutiner.

Stress

Stress uppstår vid till exempel ekonomiska problem, relationsproblem eller familjeproblem, bekymmer på jobbet, och kan leda till en känsla av ångest som därmed utlöser depression.

 

Symtom på depression

Personer som lider av depression beskriver ett brett spektrum av olika symtom. Dessa påverkar olika personer på olika sätt och med olika svårighetsgrad.

Vissa upplever perioder av nedstämdhet eller mild depression som oftast utlöses av en specifik faktor såsom t ex stress. Försvinner orsaken (stress) så försvinner också symtomen. För andra kan symtomen vara beständiga och belasta det dagliga livet under många månader.

Symtom på depression kan vara:

 • mycket svårt att utföra dagliga sysslor som att arbeta, handla, vilket leder till att man drar sig undan och föredrar att stanna hemma
 • känslor av sorg, episoder av gråt
 • tappat intresse för saker och händelser som man normalt tycker är roligt
 • dålig aptit
 • trötthet, slöhet eller störd sömn
 • dålig koncentration eller minne
 • förlust av förtroende och självkänsla som har till följd att man har svårt att umgås eller kommunicera med andra
 • i svåra fall kan även upprepade självmordstankar förekomma

Till skillnad från en känsla av nedstämdhet som vi alla upplever ibland är en depression mer långvarig, återkommande och symtomen är allvarligare.

Olika grader av depression

Liksom vid många andra medicinska tillstånd finns det olika grader av depression som sträcker sig från mild till svår. Gränserna mellan dessa är inte klart definierade.

Lätt eller lindrig depression

Även om den inte nödvändigtvis är så allvarlig, kan en mild depression göra att en person känner sig nedstämd under en lång tid och har svårt att utföra normala dagliga uppgifter. Lätt depression kan till exempel utlösas av en viss händelse; även om problemet är löst så kan nedstämdheten sitta i. Lätt depression kan pågå i några månader, flera år eller kan komma och gå i årtionden. Vissa människor som lider av lätt depression kanske inte verkar speciellt deprimerade men beskrivs som olyckliga, vresiga eller cyniska.

Medelsvår eller måttlig depression

En måttlig depressionkan leda till stora svårigheter att klara av vardagslivet, till exempel att fungera på jobbet, gå och handla eller umgås med vänner. Även goda nyheter eller roliga händelser är inte tillräckligt för att lyfta humöret.

Svår depression

Personer med svår depression påverkas så svårt av sina tankar och känslor att de kanske inte ens bryr sig om sina grundläggande behov som att äta och dricka. Även självmordstankar kan ingå i symtomen, men behöver inte alltid göra det.

är ofta otröstliga och uppleva upprepade självmordstankar. Det är omöjligt att lindra dessa känslor oavsett hur bra en persons situation är vid tidpunkten. Samtidigt som den personen förlorar vanligtvis kontakt med verkligheten. Vanföreställningar eller hallucinationer kan förekomma.

Depression eller nedstämdhet?

Ordet depression används idag så att det kan vara svårt att avgöra om en person lider verkligen av depression i mediciniskt betydelse eller om det handlar mer om en kortvarig nedstämdhet.

Nedstämdhet ligger på gränsen till mild depression. Det enda säkra sättet att skilja åt båda är att prata med din läkare för att kunna diagnostisera ditt tillstånd.

Det finns dock vissa symptom som tyder på depression. Om du upplever åtminstone fyra av följande symptom mer än två veckor i rad kan det vara bra att tala med din läkare:

 • sömnlöshet eller hypersomni (för mycket sömn)
 • stora viktförändringar (upp eller ner) utan känd orsak
 • familjehistoria av depression
 • känslor av värdelöshet, ångest eller skuld
 • förlust av intresse för vad som händer runt omkring dig
 • svårt att komma ihåg förra gången du var lycklig
 • självmordstankar

Vid nedstämdhet förekommer inte dessa symtom alternativt varar inte så länge. Nedstämdhet kan lättare behandlas än depression. Viktigt är dock att se till att nedstämdhet inte utvecklas till depression.

Vilka är de olika typerna av depression?

Det finns olika typer av depression. För en effektiv behandling är det viktigt att veta av vilken typ du lider.

Reaktiv depression

Detta är en depression som utvecklas som en reaktion på en specifik trigger såsom dödsfall, förlust av jobb eller relationssvårigheter.

Förlossningsdepression

En depression som uppstår i samband med de hormonella förändringar som sker efter en förlossning.

Manodepression

Manodepression kallas också för bipolär sjukdom och är en subtyp av allvarlig depression som kännetecknas av extrema humörsvängningar.

Årstidsbunden depression

Detta är när du lider av nedstämdhet eller depression vid vissa tider på året, vanligast på vintern.

Behandling av symtom

Behandling av depression beror på typ och svårighetsgrad av tillståndet. En korrekt diagnos är avgörande; först måste man skilja mellan nedstämdhet och depression.

Om du lider av depression är det viktigt för din läkare att fastställa vilken typ av depression du har för att hitta en behandling som passar dig bäst. Detta kommer oftast att vara någon form av antidepressiva läkemedel, även om många upplever att kognitiva metoder och samtalsterapi är effektiva.

Det finns ett antal behandligar och botemedel mot nedstämdhet. Dessa sträcker sig från kognitiva terapier som en förändring i din inställning till konventionella behandlingar såsom en låg och kortvarig dos av antidepressiva läkemedel.

Följ oss på Facebook