home > må väl med a.vogel > om depression > behandling av depression

Behandling av depression

- En introduktion till behandling av depression

Behandlingsmöjlighter av depression sträcker sig från samtalsterapi till läkemedel. Vilken behandling som passar bäst beror på individen, svårighetsgraden och typen av depression.

Det första steget i att behandla en depression är att ha tillståndet diagnostiserats eller bekräftats av en läkare.

Det finns ett flertal olika former av depression och tillståndet påverkar individer på olika sätt. Det är viktigt att diskutera alla symtom som upplevs med din läkare med syftet att hitta de mest lämpliga och effektiva behandlingsmetoder åt dig. Eftersom det finns ett brett utbud av behandlingar kan det ta lite tid och tålamod behövs ibland för att hitta rätt. För de flesta som lider av depression finns det dock lösningar.

Lik med andra mediciniska tillstånd kan din läkare börjar med en metod som är minst påträngande på din kropp som t ex lägsta dosen av en medicin. Detta för att minska påverkan på andra aspekter av din hälsa.

Samtalsterapi

Samtalsterapi är namnet på en rad behandlingar som omfattar rådgivning, psykoterapi och kognitiv beteendeterapi.

Samtalsterapi brukar vara första valet av behandling vid mild eller måttlig depression. Antingen isolerad eller tillsammans med ett förskrivet läkemedel (framförallt vid svår depression).

Beroende på ditt tillstånd kommer du att träffa en allmänläkare, sjuksköterska, psykiater eller psykolog. Din terapeut bör vara någon du känner dig bekväm med och regelbundna samtal kommer att ge dig bästa resultaten.

Varje terapeut kommer att arbeta på ett annat sätt men målet är alltid att uppmuntra dig att vara öppen med dina problem. Detta kan vara svårt och även smärtsamt i början men i det långa loppet är det ett viktigt steg mot återhämtning. Det är viktigt att komma ihåg att samtalsterapi ger inga snabba lösningar men långvariga effekter om du håller fast vid behandlingen.

Kognitiv beteendeterapi

Oftas kallas kognitiv beteendeterapi för KBT. Det är en av samtalsterapierna som förtjänar ytterligare uppmärksamhet. Denna form av terapi är utformad för att ändra hur en individ tänker och agerar. Den ersätter vissa tankar eller åtgärder som gör en benägen till depression med andra tankar som kan vara av nytta.

Till exempel ersätts negativa tankar med positiva. Med tiden ändrar denna behandling tankemönster som finns hos en person och förbättrar därmed dennas tillstånd. Det kan hjälpa att övervinna en svår eller skrämmande erfarenhet (t ex att kommunicera med andra).

KBT har visat sig vara lika effektivt som vissa konventionella antidepressiva vid mild eller måttlig depression. I svåra fall kan den användas för att komplettera effekterna av ett förskrivet antidepressivt läkemedel.

Ljusterapi

Hormonerna serotonin och melatonin har en betydande inverkan på vårt humör. Människor med depression har ofta höga halter av melatonin men inte tillräckligt med serotonin. Produktionen av dessa hormoner påverkas av exponering för ljus - när kroppen utsätts för ljus producerar hjärnan mer serotonin och mindre melatonin vilket gör oss lyckliga och ger oss energi.

Vid ljusterapi exponeras kroppen till en ljus av en viss våglängd för ett antal timmar per dag för att reglera produktionen av dessa två viktiga hormoner.

Ljusterapi är särskilt effektiv vid årstidsbunden depression, en typ av nedstämdhet eller mild depression som är vanligt på norra halvklotet särskilt på extrema nordliga breddgrader där antalet soltimmar minskar dramatiskt under vintermånaderna. Det är emellertid även effektivt för andra typer av depression där en ökning av serotonin hjälper till att lyfta humöret.

Växtbaserade läkemedel

Hypermin som innehåller johannesört är känd som ett traditionellt växtbaserad läkemedel för människor med lätt nedstämdhet och lindrig oro. Den kan användas för att komplettera samtalsterapier eller ljusterapi men bör inte användas tillsammans med receptbelagda läkemedel.

Denna ört som även är känd under namnet Hypericum perforatum är en av de mest undersökta växtextrakt och fungerar genom att påverka nivån av signalsubstanser i hjärnan.

Konventionella behandlingar

Diagnosen depression bör alltid bekräftas och behandlas av din allmänläkare eller någon sjukhusläkare. Behandlingsalternativen kommer att diskuteras och om depressionen är måttlig eller svår är det mycket sannolikt att du får någon form av receptbelagt antidepressivt läkemedel.

Det finns många olika typer av antidepressiva läkemedel och det kan ta lite tid innan det mest effektiva medlet för just dina problem hittas. Allmänt så fungerar alla medel genom att påverkar nivåerna av kemikalier i hjärnan för att förändra ditt humör och gör dig gladare.

Många läkemedel orsakar olika typer av biverkningar som kan variera från person till person. Fungerar inte en sorts läkemedel, kan det därför vara en bra idé att prova något annat. Dessa läkemedel måste ofta tas under en lång tidsperiod.

Följ oss på Facebook