Taraxum officinale
Passiflora incarnata
Serenoa repens

"I naturen finns allt vi behöver för att skydda och bevara vår hälsa"
- Alfred Vogel


Vi stödjer människor som vill bibehålla eller återfå en god hälsa med naturens hjälp.


Vårt sortiment

Vi utvecklar och producerar växtbaserade läkemedel, livsmedel och kosttillskott, framställda av ekologiskt odlade färska örter; vi ägnar särskild uppmärksamhet åt ekologiska odlingsmetoder och distribuerar våra produkter internationellt. Vi tillhandahåller omfattande och pålitlig information om hälsofrågor.

Kvalitet/Ekologi

Vår kärnkompetens ligger i en naturlig och ekologiskt ansvarsfull odling av växter och produktion av växtbaserade produkter. Vi ägnar de ekologiska aspekterna stor uppmärksamhet. Kvaliteten på våra produkter och på den information vi lämnar övertygar konsumenter och återspeglar det aktuella kunskapsläget.

Anställda/Etik

Vi för Alfred Vogels livsverk vidare med glädje och stor entusiasm. Vi arbetar målstyrt med våra anställda och uppmuntrar personliga initiativ. Vi verkar för en god hälsa och uppmuntrar både personlig och yrkesmässig utveckling. Ärlighet och integritet är viktigt för oss.

Självständighet

För att säkra vårt oberoende, och för att fortsätta utveckla vårt företag, måste vi också vara ekonomiskt framgångsrika.

Följ oss på Facebook