home / om bioforce / principer

Principer

De riktlinjer vi följer när vi tillverkar A.Vogels produkter.

 
Echinacea purpurea
Fält med Echinacea purpurea
Tillverkning av tabletter
Anläggningen i Roggwil, Schweiz

Ingen genteknik

Vi använder inte genetiskt modifierat material i våra produkter.

Färska örter

Nyskördade, ekologiskt odlade växter från utvalda frön - detta är basen för A.Vogels/Bioforces växtbaserade läkemedel. Alfred Vogel var övertygad om att preparat baserade på färska växter har en djupare och mer omfattande effekt än de som baseras på torkade växter, vilket är något som genomsyrar vårt arbete än idag.

Holistisk standardisering

När vi producerar våra preparat använder vi oss av "holistisk standardisering", eftersom vi på Bioforce är övertygade om att det är det stora antalet verksamma ämnen som ligger bakom en holistisk effekt hos ett växtbaserat läkemedel. Denna standardisering uppnås genom att välja ut frösorter av högsta kvalitet, använda bästa möjliga odlingsmetoder, välja den bästa tidpunkten för skörd, en noga kontrollerad produktionsprocess, samt genom att blanda flera individuella tillverkningssatser. På så sätt kan vi garantera en konstant effektiv produkt.

Läs mer om Holistisk standardisering >

Mot djurförsök

A.Vogel/Bioforce misstycker till alla former av försök på djur. Denna metod används inte vare sig då vi testar våra produkter eller då vi bedriver forskning. Vi använder oss heller inte av råvaruleverantörer som har med djurförsök att göra.

"Att tillåta att djur, som är en del av skapelsen, att lida på grund av människans experiment - det är grymt och oförenligt med en attityd där man respekterar naturen."- Alfred Vogel

Ingen bestrålning

Växterna i vår anläggning i Roggwil i Schweiz behandlas inom några timmar efter skörd. Eftersom vi använder färskt växtmaterial behöver vi inte desinficera eller bestråla våra växter.

Good Manufacturing Practice (GMP)

GMP står för Good Manufacturing Practice, på svenska God Tillverkningssed. GMP är en standard för kvalitetskontroll vid tillverkning av mediciner. Denna standard används i många länder världen över, och inspekteras av nationella myndigheter i respektive land. Genom kontroll av både produktion och packning säkerställs en jämn kvalitet, säkerhet och effektivitet hos produkterna.

Våra anläggningar är anpassade - och godkända - för GMP-kraven för att kunna leverera produkter av en konstant kvalitet, säkerhet och effektivitet.

Läs mer om Good Manufacturing Practice >

skriv utprint-icon