Valeriana officinalis frön
Skörd
Tropaeolum majus

Vad är holistisk standardisering?

Vi på A.Vogel/Bioforce är övertygade om att det är det stora antalet verksamma ämnen som ligger bakom en holistisk effekt hos ett växtbaserat läkemedel.

Denna standardisering uppnås genom att välja ut frösorter av högsta kvalitet, använda bästa möjliga odlingsmetoder, välja den bästa tidpunkten för skörd, en noga kontrollerad produktionsprocess, samt genom att blanda många individuella tillverkningssatser. På så sätt kan vi garantera en konstant effektiv produkt.

Bakgrund

Alfred Vogel trodde på vikten av att behålla växtens naturliga balans. Laborerade man med denna balans fick man beredningar som var mindre aktiva. Alfred Vogel trodde att de primära aktiva ämnena i varje växt inte fungerade om de isolerades. Sekundära ämnen, även om de verkade oviktiga, spelade en viktig roll. Genom att samverka skapades en synergieffekt som förbättrade effekten hos hela örten. De mindre beståndsdelarna i varje växt bedömdes vara lika viktiga som de huvudsakligen aktiva ämnena.

Metoder

Metoderna som används inom holistisk standardisering är baserade på Alfred Vogels erfarenhet och kunskap, kombinerade med modern vetenskaplig forskning, analys och kvalitetskontroll. Att ha våra egna odlingar innebär att vi kan kontrollera de faktorer som påverkar växternas tillväxt. På så sätt kan vi optimera växtprocessen för att säkerställa att varje tillverkningssats innehåller hela spektrat av aktiva ingredienser.

Denna tillverkningsmetod, om än mer komplicerad och kostsam, tar med växtens alla aktiva ingredienser i beräkningarna. Tron på vikten av alla komponenter i varje planta är grunden för holistisk standardisering .

Extraktion med hjälp av etanol ser till att både de vattenlösliga samt de fettlösliga komponenterna i varje planta extraheras. Modern analysteknik gör att vi kan kontrollera hela växtens innehåll och inte bara enstaka aktiva ingredienser.

Följ oss på Facebook