home / om bioforce / bakgrund

Bioforces bakgrund

Svenska Bioforce AB grundades 1964 och är en del av den internationella Bioforcegruppen med huvudsäte i Roggwil vid Bodensjön i nordöstra Schweiz.

Bioforce AG, Roggwil (Schweiz)
Bioforce AG, Roggwil (Schweiz)
Staty av Alfred Vogel
Svenska Bioforce AB

Bioforce AG i Schweiz, är en av världens främsta tillverkare av naturläkemedel och kosttillskott. Företaget grundades 1963 av Alfred Vogel (1902-1996) och finns idag representerat i mer än trettio länder på jordens alla kontinenter. Verksamheten är baserad på Alfred Vogels idéer och filosofi och på de folkmedicinska traditioner som han ägnat hela sitt liv åt att studera och utveckla till moderna naturläkemedel.

Det frö som Alfred Vogel sådde för många år sedan har vuxit till ett stort internationellt företag med omfattande forskning och högmodern produktion, baserad på hans originalrecept. Råvarorna kommer från Bioforces egna odlingar, som ligger i direkt anslutning till produktionsanläggningen i Roggwil, från kontrakterade bönder eller plockas vilt under myndigheternas tillstånd. Därigenom kan de färska växterna bearbetas direkt efter skörden, vilket är avgörande för kvaliteten på de färdiga produkterna, som fyller mycket högt ställda krav.

Odlingen sker ekologiskt utan konstgödning, bekämpningsmedel eller växtgifter. För att säkerställa en jämn och hög kvalitet tillämpas batchmixning, det vill säga att olika tillverkningssatser blandas med varandra för att utjämna den variation som alltid förekommer i naturliga råvaror. Det pågår ständigt analys och kvalitetskontroll av såväl råvaror som de färdiga produkterna.

Svenska Bioforce AB förpackar, distribuerar och marknadsför bland annat A.Vogels produkter. I vår varumärkesportfölj finns även de populära Biotta-juicerna. Administration, lager och produktion finns i ändamålsenliga lokaler i Södra Sandby, utanför Lund, helt anpassade till - och godkända för - de GMP-krav (Good Manufacturing Practice) som gäller för tillverkning och packning av såväl registrerade läkemedel som växtbaserade läkemedel. Produkterna tillverkas enligt internationell läkemedelsstandard.

Bioforce garanterar dig full kontroll från frö till färdig produkt!

skriv utprint-icon